Gynaecologie / Verloskunde - Cursus

Terug naar agenda

18e WOG-cursus Gynaecologische oncologie

27 en 28 januari 2022, online

Net als de vorige editie hebben we besloten de WOG-cursus online te organiseren. Met de nodige aanpassingen zou het programma volgens de huidige coronamaatregelen wellicht nog wel op locatie kunnen plaatsvinden, maar er zijn te veel onzekerheden. En de commissie vindt het, net als de NVOG, wel heel belangrijk dat het onderwijs gewoon doorgaat. Maar gezien de zorgen om ons heen over COVID en het feit dat hier en daar zorgpersoneel voorlopig niet buitenshuis mag nascholen, kiezen we voor de online-variant. Het wordt anders dan de cursus op locatie, maar ook met een online cursus hebben we vorig jaar veel kunnen bereiken en was de gemiddelde waardering een 8,3.

Wat blijft er hetzelfde?
Na het volgen van de WOG-cursus ben je helemaal op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen in diagnostiek, behandeling en nazorg van de gynaecologische tumoren.

Inhoudelijke informatie
Tijdens de online cursus worden plenaire voordrachten gegeven. De casuïstiek voor de modules cervix-, endometrium-, vulva- en ovariumcarcinoom worden in online rooms onder leiding van 1-2 tutoren besproken. Er wordt gevraagd om je voor te bereiden op deze casuïstiek, waarvoor je ruim tevoren instructies ontvangt. Het programma (zie rechterkolom) is aangepast naar de online-variant.

We ontmoeten je heel graag tijdens de online WOG-cursus 2022.

Katja Gaarenstroom, gynaecoloog oncoloog LUMC, voorzitter
Ruud Bekkers, gynaecoloog oncoloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Brigitte Slangen, gynaecoloog oncoloog UMC Maastricht
Ronald Zweemer, gynaecoloog oncoloog, UMC Utrecht

 

Datum 27 en 28 januari 2022
Locatie -
Plaats online

Accreditatie

aangevraagd voor 10 punten online bij NVOG

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt voor online deelnemen

gynaecologen € 495
AIO’s € 395

Doelgroep

AIO’s gynaecologie (tweede deel opleiding of differentiatie oncologie), fellows gynaecologische oncologie, gynaecoloog met aandachtsgebied of interesse in de oncologie. Medisch oncologen met aandachtsgebied gynaecologische oncologie

18e WOG-cursus Gynaecologische oncologie

27 en 28 januari 2022, online