Gynaecologie / Verloskunde - Cursus

Terug naar agenda

Pijnbehandeling tijdens de baring

donderdag 9 december 2021, Ede

Dit symposium vindt hybride plaats (deels op locatie, deels online); alleen online deelname is nog mogelijk

State-of-the-art en vooruit kijken naar nieuwe ontwikkelingen

In dit symposium staat pijn bij en na de bevalling centraal, met als uitgangspunten de nieuwe richtlijn, de cijfers van Perined, de wetenschap en natuurlijk het patiëntperspectief. Zo kijken we naar de do’s en don’ts bij counseling over pijn en pijnbehandeling tijdens de baring, baringspijn en baringstrauma in het kader van ‘samen beslissen’. Hierbij bespreken we ook het verwachtingsmanagement voor het geval pijnbehandeling vanwege diverse redenen niet meer mogelijk is.

Daarnaast zoomen we in op de ervaringen met en de wetenschappelijke onderbouwing van steriel waterinjecties en hoe we omgaan met stressvolle situaties. Ook is er aandacht voor het laatste onderzoek naar de effecten van continue zorg op pijnstilling en hoe dit te rijmen valt met het tekort aan verpleging en eerstelijns verloskundigen. Uiteraard gaan we in op epidurale analgesie en pijnmedicatie. En u hoort over de VR-bril: hoe werkt het, helpt het, wat is de evidence? Tot slot gaan we met elkaar het gesprek aan over hoe we de millennial kunnen voorbereiden op de bevalling. Hoe managen we de vaak hoge verwachtingen die haaks staan op de onvoorspelbaarheid van een bevalling? Wat als de bevalling anders verloopt dan in het geboorteplan is aangegeven?

Kortom, er is genoeg te bespreken!

Datum donderdag 9 december 2021
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVOG, KNOV (Cat.A), VSR, Kwaliteitsregister V&V (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Doelgroep

(Klinisch) verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen O&G en verpleegkundig specialisten

Dit symposium vindt hybride plaats (deels op locatie, deels online); alleen online deelname is nog mogelijk

Pijnbehandeling tijdens de baring

donderdag 9 december 2021, Ede