Huisartsgeneeskunde - Cursus

Terug naar agenda

Diabetesspreekuur complexe situaties - versie 2021

Een programma voor huisartsen en praktijkondersteuners die met elkaar, met de diabetesverpleegkundige en met de internist willen overleggen over lastige alledaagse casuïstiek. We gaan o.a. met elkaar sparren over behandelplannen bij:

1. Twijfel over de diagnose bij oplopend HbA1c

2. Leverfunctiestoornissen

3. Cardiovasculair belaste patiënten

We kijken ook vast naar de nieuwe NHG Standaard Diabetes die in herziening is: een update van de medicamenteuze behandeling wordt meegenomen in de casusbesprekingen.

We helpen u verder in de begeleiding van mensen met diabetes in uw praktijk.

De cursus begint om 18.15 uur (vanaf 17.30 uur ontvangst met broodjes) en eindigt ca. 20.15 uur 

Mogelijk gemaakt door Novo Nordisk

Datum donderdag 11 november 2021
Locatie Van der Valk Gilze-Tilburg
Plaats Gilze

Accreditatie

Toegekend door ABC1, VSR, Kwaliteitsregister V&V en NVvPO (2 punten)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 45

Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen

Diabetesspreekuur complexe situaties - versie 2021

donderdag 11 november 2021, Gilze