Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Is dit normaal? masterclass over motorische ontwikkelingsstoornissen

dinsdag 18 januari 2022, Ede

De ontwikkeling van kinderen gaat op de diverse domeinen, waaronder motoriek en cognitie, normaal gesproken vanzelf. Soms echter niet. Waar moet je als hulpverlener dan op letten? Wat zijn symptomen die kunnen helpen in de beslissing een kind door te sturen? Welke adviezen moet je geven? Wat is te behandelen en op welke manier?

In deze masterclass bespreken we veel voorkomende, motorische problemen en welke afwegingen je daarbij kan maken: verwijzen of niet, en waar naartoe? Welke nazorg kan je bieden na verwijzing? We lopen interactief en aan de hand van casuïstiek met video's de verschillende leeftijden van een kind door. Daarbij komen o.a. aan de orde asymmetrische bewegingen, weinig variatie in bewegen en bijzonderheden in tonus. Wat leid je af uit de grove maar ook fijne motoriek?

U leert de beelden van verschillende motorische, genetische en neurologische aandoeningen zoals spraaktaalachterstand, spasticiteit, tenengang, spierziekten en epileptiforme beelden makkelijker te herkennen. Wat is pluis en niet-pluis? Betere patroonherkenning zal voor kind en ouders leiden tot snellere diagnose en zo mogelijk behandeling. Ook is er aandacht voor het van Wiechenschema, de behandeling, met een vertaalslag naar het dagelijks leven van het kind en het gezin, en omgeving zoals school.

P.S. Het programma begint om 10.30 uur en eindigt circa 15.30 uur.

Datum dinsdag 18 januari 2022
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVK, ABSG, Kwaliteitsregister V&V, VSR, Keurmerk Fysiotherapie (4 pnt); aangevraagd bij ADAP, KRF-NL (Register Algemeen fysiotherapeut en Kinderfysiotherapeut). Bij gebleken belangstelling vanuit een andere discipline wordt accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt:

Arts/paramedicus € 269
Verpleegkundige € 249

Doelgroep

Jeugdartsen, artsen M&G, kinderartsen, jeugd- en kinderverpleegkundigen, verpleegkundig specialist, (kinder)oefentherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en (kinder)ergotherapeuten. Overige belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom

Is dit normaal? masterclass over motorische ontwikkelingsstoornissen

dinsdag 18 januari 2022, Ede