Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

2 jaar Wet verplichte ggz

donderdag 27 januari 2022, Zeist

deze cursus is vol, u kunt inschrijven voor 10 maart

Masterclass over wetsevaluatie, reparatiewetten en jurisprudentie
(basiskennis van de Wvggz wordt bekend verondersteld)

Twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet verplichte ggz is alweer een nieuwe mijlpaal bereikt. In de praktijk is inmiddels de nodige ervaring opgedaan en de reeds beschikbare jurisprudentie levert daardoor een schat aan informatie op over de uitleg van de wet. De reparatiewetten hebben de wettekst op een aantal punten verder aangescherpt. Met het verschijnen van het eerste deel van de wetsevaluatie (eind 2021) gaan we een nieuwe fase in. Hoog tijd dus om de balans op te maken.

In deze masterclass wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen die voor u als professional in de GGZ van belang zijn. U krijgt niet alleen een overzicht van de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de reparatiewetten, maar ook van de belangrijkste lessen uit de jurisprudentie tot nu toe. Er is volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast gaan we nader in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het eerste deel van de wetsevaluatie.

Aan de orde komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot:

  • Procedures crisismaatregel en zorgmachtiging
  • Medische verklaring
  • Opschaling en afschaling van verplichte zorg
  • Rekening houden met de wensen en voorkeuren van de patiënt
  • Samenwerking met ketenpartners
  • Samenloop met andere wetten

Zo bent u in één dag helemaal op de hoogte van de laatste inzichten. Omdat interactie en discussie bij deze masterclass essentieel zijn, is de groepsgrootte beperkt. 

Aanvang 10.00 uur (registratie vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater en gezondheidsjurist / juridisch adviseur, PSYCHOLEX gezondheidsrechtelijke advisering

Datum donderdag 27 januari 2022
Locatie Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Geaccrediteerd door NVvP, VSR (5 pnt); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 450

Doelgroep

Primair voor geneesheer-directeuren, psychiaters (i.o.), medewerkers van het bureau geneesheer-directeur of de Wvggz-administratie, verpleegkundig specialisten GGZ, klinisch en GZ-psychologen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers die zich met de Wvggz bezig houden

deze cursus is vol, u kunt inschrijven voor 10 maart

2 jaar Wet verplichte ggz

donderdag 27 januari 2022, Zeist