Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand

dinsdag 21 juni 2022, Ede

“Is jouw regionale zorgketen nog voor verbetering vatbaar?” 

De zorg voor het kind met een neurobiologische ontwikkelingsachterstand staat deze dag centraal. Hierbij kun je denken aan een verstandelijke beperking, autisme, adhd, tics, communicatiestoornissen maar ook motorische stoornissen. Hoe kunnen we deze kinderen zo snel en zo goed mogelijk helpen? Deze dag biedt je een afwisselend programma met lezingen van deskundige sprekers, maar je gaat ook actief zelf aan de slag in kleinere werkgroepen.

In dit symposium bespreken we wanneer en hoe je het gesprek aangaat met ouders in het geval er vroege signalen zijn die wijzen op een ontwikkelingsachterstand. Wat zijn hierbij de do’s en dont’s? En hoe kun je de krachten bundelen om vroeghulp vorm te geven? Wij bieden je praktische kennis die van pas komt bij het opzetten van regionale netwerken om de zorg voor kinderen met (vermoeden op) erfelijke aangeboren aandoeningen optimaal vorm te geven. Een toepasselijke casus loopt als rode draad door de middag. We zoeken antwoorden op vragen als: hebben ouders het recht om vroegdiagnostiek te weigeren. En wat is de keerzijde van een vroege diagnose op jonge leeftijd? Na deze ethische discussie wordt het proces van vroegherkenning en vroeghulp stapsgewijs doorlopen aan de hand van de richtlijn, ervaringen en onderzoek.

Hierna is het tijd zelf aan de slag te gaan in kleine werkgroepen. Samen kijk je naar de zorgketen in jouw regio. Wat zijn sterktes en wat kan nog verbeterd worden?

Praat met ons mee!

Congrescommissie
Wendela Leeuwenburgh, kinderarts met interesse in ethiek
Annette van den Elzen, kinderarts
Heleen Eijlders, jeugdarts
Michelle Snijder, orthopedagoog

Datum dinsdag 21 juni 2022
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVK (5 pnt); aangevraagd bij ABSG, Kwaliteitsregister V&V, VSR

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239

Doelgroep

Jeugdartsen, artsen M&G, kinderartsen, verpleegkundig specialisten, kinder- en jeugdverpleegkundigen

Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand

dinsdag 21 juni 2022, Ede