Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand

donderdag 8 september 2022, Ede

"Waarom is vroege herkenning zo ontzettend belangrijk maar ook zo ingewikkeld?”

De zorg voor het kind met een globale ontwikkelingsachterstand staat deze dag centraal. Hierbij kun je denken aan een verstandelijke beperking, spraaktaal achterstand of een motorische ontwikkelingsachterstand. Hoe kunnen we deze kinderen zo snel en zo goed mogelijk helpen? Deze dag biedt je een afwisselend programma met lezingen van deskundige sprekers. Ook ga je actief zelf aan de slag in kleinere werkgroepen.

Hoe ga je het gesprek aan met ouders in het geval er vroege signalen zijn die wijzen op een ontwikkelingsachterstand. Wat zijn hierbij de do’s en dont’s? En hoe kun je de krachten bundelen om vroeghulp vorm te geven? Wij bieden je praktische kennis die van pas komt bij het opzetten van regionale netwerken om de zorg voor kinderen met (vermoeden op) een ontwikkelingsachterstand optimaal vorm te geven. Een toepasselijke casus loopt als rode draad door de middag. We zoeken antwoorden op vragen als: hebben ouders het recht om vroegdiagnostiek te weigeren. En wat is de keerzijde van een vroege diagnose op jonge leeftijd? Na deze ethische discussie wordt het proces van vroegherkenning en vroeghulp stapsgewijs doorlopen aan de hand van de richtlijn, ervaringen en onderzoek.

Hierna is het tijd zelf aan de slag te gaan in kleine werkgroepen waarbij je in werkgroepen samen gaat kijken naar de zorgketen in jouw regio. Wat zijn sterktes en wat kan nog verbeterd worden?

Praat met ons mee! Tot 8 september!

Congrescommissie
Wendela Leeuwenburgh, kinderarts met interesse in ethiek
Annette van den Elzen, kinderarts
Heleen Eijlders, jeugdarts
Michelle Snijder, orthopedagoog

Datum donderdag 8 september 2022
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVK, ABSG, VSR, Kwaliteitsregister V&V (5 pnt); (kinder)revalidatieartsen kunnen gebruik maken van de regeling '25% van de accreditatiepunten buiten eigen vakgebied'

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 249

Doelgroep

Jeugdartsen, artsen M&G, kinderartsen, verpleegkundig specialisten, kinder- en jeugdverpleegkundigen. Ook interessant voor (kinder)revalidatieartsen

Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand

donderdag 8 september 2022, Ede