Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

Traumatische bevallingsverhalen - voorkomen, vertellen, verwerken

donderdag 24 maart 2022, Utrecht

Er is steeds meer aandacht voor de beleving van de bevalling door vrouwen en het belang van een positieve ervaring. Toch komen traumatische ervaringen nog evenveel voor als 10 jaar geleden en worden ze nog steeds vaak niet herkend of erkend. In dit symposium kijken we vanuit verschillende invalshoeken.

Hoe kan het dat iemand een op papier normaal verlopende bevalling toch als traumatisch ervaart? Je leert risicofactoren voor een traumatische bevallingservaring herkennen, en hoort wat zorgverleners en vrouwen zelf kunnen doen om deze te voorkomen. Je wordt bijgepraat over verschillende aspecten die een rol spelen in de bevallingservaring van vrouwen: voorlichting in de zwangerschap, de huidige tijdsgeest en social media, het taalgebruik en communicatie vanuit zorgverleners, en respectvolle geboortezorg.

Ook word je meegenomen in de resultaten van recente of nog lopende onderzoeken met betrekking tot negatieve en traumatische bevallingservaringen en PTSS. Tot slot kijken we naar hoe om te gaan met een opgetreden traumatische bevallingservaring en wat belangrijk is in het bespreekbaar maken en verwerken hiervan. Als afsluiting krijg je nog een uniek kijkje in het wel en wee van een goedbedoelende zorgverlener die soms ook niet meer weet wat hij aan moet met al die bevalplannen. Kortom, een praktisch en uitdagend programma!

Datum donderdag 24 maart 2022
Locatie Jaarbeurs
Plaats Utrecht

Accreditatie

Aangevraagd bij KNOV, NVOG, NAPA, Kwaliteitsregister V&V en VSR

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239

Doelgroep

Verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen O&G, physician assistants en overige belangstellenden

Traumatische bevallingsverhalen - voorkomen, vertellen, verwerken

donderdag 24 maart 2022, Utrecht