Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Gender en identiteitsontwikkeling - als het hokje niet past

dinsdag 12 april 2022, Utrecht

Wij stellen uw mening op prijs, via deze link kunt u de evaluatie invullen: https://www.survio.com/survey/d/Q4E5R7Q7D1V8X1C7B

Als een kind geboren wordt, krijgt het één ‘stempel’: jongen of meisje. Maar later in het leven heeft zo’n 4 procent het gevoel dat dit hokje niet goed past, de sekserol die zij kregen toegewezen, klopt gedeeltelijk of geheel niet met hun eigen beleving, hun genderidentiteit. Er is veel aandacht voor genderdiverse mensen in de media, waardoor kinderen (en volwassenen) zich sneller realiseren wat er met hen aan de hand is. Toch is het ondanks de positieve rolmodellen zeker nog niet algemeen geaccepteerd om een open gesprek te voeren over hoe je je gender ervaart, of om transgender of non-binair te zijn. In vele dagelijkse contacten, ook met zorgverleners, is genderidentiteit vaak de (regenboog) olifant in de kamer waar meer of minder onhandig omheen wordt gemanoeuvreerd. Er is dan ook veel te winnen als je kunt laten merken open te staan voor wat er mogelijkerwijs speelt op dit gebied.

Daarom dit congres, dat actuele informatie biedt en handvatten voor een beter contact met kinderen of jongeren die zich niet de jongen of het meisje voelen waarvoor ze worden aangezien. Hoe gaat u met hen in gesprek?

Datum dinsdag 12 april 2022
Locatie Jaarbeurs
Plaats Utrecht

Accreditatie

Toegekend door NVK (6 pnt), ABC1, Registerplein, LV POH-GGZ, NIP/NVO (ook geldig voor SKJ) en Kwaliteitsregister V&V (5 pnt); aangevraagd bij ABSG en Register Vaktherapie

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239

Doelgroep

Voor iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren en hun (gender)identiteitsontwikkeling, zoals jeugdartsen, jeugd- en kinderverpleegkundigen, kinderartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, (kinder- en jeugd)psychologen en -psychiaters, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en professionals in het jongerenwerk; ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom

Gender en identiteitsontwikkeling - als het hokje niet past

dinsdag 12 april 2022, Utrecht