Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

2 jaar Wet zorg en dwang - masterclass voor zorgprofessionals

donderdag 19 mei 2022, Soesterberg

Kunt u alle nieuwe ontwikkelingen nog bijhouden?

Twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang (Wzd) is het een goed moment om de balans op te maken. Lange tijd bestond er veel onduidelijkheid over de juiste interpretatie van deze wet en de wijze waarop deze in de praktijk moet worden uitgevoerd. In hoeverre is daar inmiddels meer duidelijkheid over? Wat weten we al wel en wat nog niet? Wat gaat er goed en wat nog niet? En welke wijzigingen hebben de reparatiewetten gebracht?

In deze masterclass wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen die voor u als zorgprofessional van belang zijn. U krijgt niet alleen een overzicht van de huidige stand van zaken en de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de reparatiewetten, maar ook van de belangrijkste jurisprudentie tot nu toe. We gaan nader in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het eerste deel van de wetsevaluatie. Daarnaast is er volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Reikwijdte van de Wzd
  • Verzet onder de Wzd
  • Onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname
  • Besluit tot opname en verblijf (art. 21 Wzd)
  • Medische verklaring
  • Toepassing van het stappenplan
  • Verdeling van taken en verantwoordelijkheden
  • Samenloop met de Wvggz
  • Samenloop met de WGBO

Zo bent u in één dag helemaal op de hoogte van de huidige stand van zaken en de laatste inzichten en ontwikkelingen. Basiskennis van de Wzd wordt verondersteld. Omdat interactie en discussie bij deze masterclass essentieel zijn, is de groepsgrootte beperkt.

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater en juridisch adviseur bij PSYCHOLEX, gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing

Aanvang 10.00 uur (registratie en ontvangst vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Datum donderdag 19 mei 2022
Locatie Kontakt der Kontinenten
Plaats Soesterberg

Accreditatie

Toegekend door NVvP en ABC1 (5 pnt); geriaters kunnen gebruik maken van de regeling '25% buiten eigen vakgebied'

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 450

Doelgroep

Primair voor Wzd-functionarissen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, artsen verstandelijk gehandicapten, psychiaters, huisartsen, (klinisch en GZ-)psychologen, medewerkers Wzd-administratie en bureau geneesheer-directeur, cliëntenvertrouwenspersonen en andere professionals die zich met de Wzd bezighouden

2 jaar Wet zorg en dwang - masterclass voor zorgprofessionals

donderdag 19 mei 2022, Soesterberg