Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar agenda

Somatisatie – de complexe relatie tussen lichaam en geest

vrijdag 13 mei 2022, Ede

Somatisch-symptoom- en aanverwante stoornissen

De relatie tussen lichaam en geest houdt al eeuwen artsen, psychologen en filosofen bezig. Somatiseren, ofwel verlichamelijken, is een normaal menselijk verschijnsel, maar kan uitmonden in een psychische stoornis. Dan zijn bijvoorbeeld lichamelijke klachten erger of langduriger dan op grond van de onderliggende oorzaak te verwachten is. 

De DSM-5 markeert een verandering in het denken over somatoforme stoornissen, die nu somatischsymptoomstoornis en aanverwante stoornissen heten. De wijziging betreft niet alleen de naamgeving, er zijn nogal wat consequenties voor diagnostiek en behandeling. De bedoeling is een duidelijkere ordening met minder nadruk op het onderscheid begrepen en onbegrepen lichamelijke klachten en meer focus op de psychische factoren. Desondanks worden classificaties als SOLK, fybromyalgie en whiplash nog steeds gehanteerd en is er een zorgstandaard SOLK. Toch is vanuit het veld en behandelaars voorgesteld de naam te veranderen van SOLK naar ‘aanhoudende lichamelijke klachten’: ALK.

Daarom deze nascholing waarin twee experts u bijscholen in dit interessante maar complexe veld waarin soma en psyche nauw samengaan. Ze gaan in op de diagnostiek en de bijbehorende verklaringsmodellen. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de interventies die voortvloeien uit deze modellen, én voor de gevolgen op psychisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Hierbij komen aan de orde de somatische symptoomstoornis, de ziekteangststoornis, de conversie- en de nagebootste stoornis met elk hun net wat afwijkende diagnostiek en behandeling. Natuurlijk wordt ook ingegaan op de (psychische) gevolgen van de Covid-19 pandemie. Niet alleen wat betreft stemmingsstoornissen, maar ook op het gebied van somatisatie heeft deze nogal wat consequenties.

Alles wordt behandeld aan de hand van casuïstiek en beeldmateriaal, met voldoende ruimte om de valkuilen en hobbels te bespreken die u tegenkomt in uw praktijk. De cursus begint om 12.45 uur (registratie met lunch vanaf 12.15uur), afsluiting rond 17.00 uur.

Docenten:
Prof. dr. Sako Visser, klinisch psycholoog en psychotherapeut, hoofd somatoforme stoornissen Pro Persona GGZ en hoogleraar gezondheidszorgpsychologie UvA
Dr. Michel Reinders, klinisch psycholoog, Expertisecentrum Psychosomatiek GGZinGeest Amstelveen

Datum vrijdag 13 mei 2022
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABSG, Kwaliteitsregister V&V en NOvA (4 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Verzekerings- en bedrijfsartsen, (sociaal medisch en arbo-) verpleegkundigen, advocaten, mediators, rechters en hun juridische ondersteuning en andere belangstellenden

Somatisatie – de complexe relatie tussen lichaam en geest

vrijdag 13 mei 2022, Ede