Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

Diabetes en zwangerschap anno 2022

donderdag 13 oktober 2022, Vianen

Let op: locatie gewijzigd (was ReeHorst Ede)!

Hoe kan de zorg voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes (GDM) praktisch worden georganiseerd?

GDM vraagt veel zorg en aandacht van zowel de eerste als de tweede lijn. Door toename van het aantal vrouwen met overgewicht komt GDM steeds vaker voor. Diabetes in de zwangerschap leidt tot problemen tijdens de bevalling en een zorgvuldige behandeling is van evident belang voor de lange-termijngezondheid van moeder en kind. Tijdens dit symposium worden de praktische eerstelijnszorg van GDM en de samenwerking met de tweede lijn uitgebreid besproken. U krijgt handvatten om deze groep patiënten zo optimaal mogelijk te begeleiden. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

  • Praktische organisatie GDM - zorg in de eerste lijn
  • Hoe is het in de tweede lijn geregeld?
  • Diagnostiek, foetale groei en biometrie van de zwangere
  • Preventie en leefstijlinterventies
  • Behandelopties

Na dit symposium bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent diabetes in de zwangerschap!

Datum donderdag 13 oktober 2022
Locatie Van der Valk
Plaats Vianen

Accreditatie

Toegekend NVOG, NAPA, KNOV, Kwaliteitsregister V&V, ADAP (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 249

Doelgroep

(Klinisch) verloskundigen, gynaecologen, physician assistants, diabetesverpleegkundigen, diëtisten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom

Let op: locatie gewijzigd (was ReeHorst Ede)!

Diabetes en zwangerschap anno 2022

donderdag 13 oktober 2022, Vianen