Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

Het Immunologisch Consult - Hoe herken je een witte raaf?

dinsdag 29 november 2022, Zeist

Immuundeficiënties en immuungemedieerde ziektes in de algemene praktijk

Een jonge man met DM-1, dermatomycose, hypothyreoidie en later longinfecties, of een oudere dame met sinds 5 jaar terugkerende longontstekingen, of een man met terugkerende koorts en huidafwijkingen… Zomaar een aantal patiënten op het spreekuur van de internist. Misschien gaat het om een ‘Afweerstoornis’, tegenwoordig omschreven als ‘Inborn Error of Immunity’ (afgekort als ‘IEI’). Anno 2022 zijn er - het aantal is snel groeiend - circa 500 verschillende IEI’s!

Vroeger viel deze, toen veel kleinere, groep van ziektes vooral binnen het domein van de kinderarts. Tegenwoordig wordt de internist, infectioloog, nefroloog, hematoloog, oncoloog, MDL-arts, longarts, dermatoloog of neuroloog, in toenemende mate met deze ziektebeelden geconfronteerd. In het begin meestal als ‘casus pro diagnosi’. Wanneer moet u dan eigenlijk aan een IEI gaan denken? En wat zijn kenmerkende of richtinggevende signalen? Welke onderzoeken dien je dan aan te vragen? En hoe moet je de verdere diagnostiek en begeleiding inrichten?

De cursus begint met een korte overzichtelijke opfrissing over de opbouw en werking van het immuunsysteem dat, aldus beschouwd, minder ingewikkeld is dan het lijkt. De rest van de dag wordt besteed aan het bespreken van verschillende casus met gekende immuun-defecten. Aan de orde komen patiënten met terugkerende infecties, of met bijzondere infecties al dan niet gecombineerd met bijzondere orgaanaandoeningen, of met (terugkerende) koorts of ontsteking in een of meer organen, met huidafwijkingen, of patiënten met terugkerende zwellingen.

Het doel van de nascholing is het verhogen van de alertheid voor en het beter diagnosticeren van immuun-gemedieerde ziektes met een erfelijk bepaalde oorzaak, ofwel ‘IEI’s’.

De masterclass wordt in klein groepsverband gehouden en heeft een open en actief karakter. Deelnemers ontvangen vooraf een syllabus en wordt gevraagd ook eigen casuïstiek op te sturen. De masterclass begint om 09.15 uur (registratie vanaf 08.45 uur) en wordt afgesloten om 17.00 uur.

Datum dinsdag 29 november 2022
Locatie Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Plaats Zeist

Accreditatie

Aangevraagd bij de NIV. Overige specialisten kunnen punten ontvangen via de regeling ‘25% nascholing buiten het eigen vakgebied’.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

medisch specialist   € 299
AIOS   € 209

Doelgroep

Algemeen internisten, internist -infectiologen, -nefrologen, -hematologen, -immunologen, - acute geneeskunde, maar is ook interessant voor overige specialisten als reumatologen, longartsen, KNO artsen en alle medisch specialisten in opleiding

Het Immunologisch Consult - Hoe herken je een witte raaf?

dinsdag 29 november 2022, Zeist