Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Psychiatrie en Dementie 2023

donderdag 26 januari 2023, Zeist

Van behoefte naar interventie

Tijdens het succesvolle eerste congres Psychiatrie en Dementie in 2021 werd duidelijk dat u meer wilt weten over de complexe multiproblematiek van deze patiënten, met name over behandelmogelijkheden in de praktijk. Ook voor mensen met dementie is geestelijke gezondheid immers een groot goed. Onvervulde behoeften dragen bij aan een vermindering van het geestelijk welzijn en de geestelijke gezondheid bij deze doelgroep. Mensen met dementie en een psychiatrische aandoening hebben behoeften die ‘anders’ kunnen zijn en daardoor minder makkelijk gezien worden. Soms vragen deze behoeften ook aanpassingen aan bijvoorbeeld een niet-westerse culturele achtergrond. Het in kaart brengen van deze behoeften is derhalve essentieel.

Zowel in het sociale domein als de intramurale zorg kunnen we geconfronteerd worden met de gevolgen van psychiatrische aandoeningen. Denk aan teloorgang bij zorgmijding of aan uitdagingen in het hanteren van gedrag. Specifieke interventies als een traumagerichte behandeling vanwege een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen dan nodig zijn. Ook de juridische context speelt een rol als gevaarlijke situaties zich voordoen bij gecombineerde psychiatrische en dementie-gerelateerde zorgvragen.

De sprekers van dit congres hebben allen hun eigen expertise op het gebied van dementie en psychiatrie. Zij belichten ‘psychiatrie en dementie’ vanuit verschillende onderliggende behoeften en presenteren mogelijke interventies die hierop aansluiten. Ook is er deze dag tijd om samen te reflecteren en te discussiëren. U krijgt meer inzicht in de behoeften van mensen met dementie en kunt na deze dag zelf aan de slag met de aangereikte tools.

Laten we samen streven naar een verbetering van de geestelijke gezondheid van mensen met dementie!

Datum donderdag 26 januari 2023
Locatie Figi
Plaats Zeist

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (Verenso), NVKG, VSR en Kwaliteitsregister V&V (5 punten); aangevraagd bij NVvP, NIP. Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 279

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, verpleegkundig specialisten, (ouderen)psychiaters, psychologen en voor iedereen die te maken heeft met dementerende ouderen zoals POH-GGZ, huisartsen, verpleegkundigen en casemanagers dementie

Psychiatrie en Dementie 2023

donderdag 26 januari 2023, Zeist