Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens

vrijdag 2 december 2022, Ede

Probleemgestuurd onderwijs: het jaarlijkse symposium over de neurologie en psychiatrie bij de oudere mens heeft een nieuwe vorm!

De afgelopen 15 jaar is dit symposium volgens een vast stramien georganiseerd. Elk jaar werd een thema gekozen waar alle lezingen en casuïstiek aan gekoppeld werden. De thema’s werden veelal door trouwe bezoekers aangedragen. Deze opzet heeft lang voldaan aan een behoefte.

Ervaring heeft ons geleerd dat de casuïstiek de beste interactie gaf. Hiervoor was relatief weinig tijd gereserveerd binnen het programma, waardoor maar een beperkt aantal casus de revue kon passeren. Daarom hebben we dit jaar voor een volledig nieuwe formule gekozen! De casuïstiek staat centraal en vormt de hoofdinhoud van deze dag. Niet meer de theorie, maar het probleem voert ons stap-voor-stap door de casus.

Om ervoor te zorgen dat deze casuïstiek voor iedereen dichtbij de dagelijkse praktijk staat, hebben we een panel samengesteld van 5 experts, die ieder op zijn eigen terrein een aantal dagelijkse problemen presenteert. Samen met u doorlopen we de casus, de keuzeopties, de achtergronden en het uiteindelijk te voeren beleid. Dichterbij de dagelijkse praktijk kunnen we niet komen.

De experts vertegenwoordigen de belangrijkste doelgroepen van dit symposium, te weten:
Specialisten ouderengeneeskunde
Coert Koenen, GeriCare en Anne Lefebre-van de Fliert, Novicare
Internisten ouderengeneeskunde/geriaters
Janneke Baan, Novicare
(Ouderen)psychiaters
Dr. Didi Rhebergen, GGz Centraal/Amsterdam UMC
Neurologen
Prof.dr. Teus van Laar, UMC Groningen

Ik wil u daarom van harte uitnodigen ook dit jaar weer naar Landgoed de Horst te komen, om getraind te worden in de analyse en behandeling van actuele neuropsychiatrische problemen bij de oudere patiënt.

Tot ziens op 2 december!

Namens het gehele panel en SCEM,

Teus van Laar

Datum vrijdag 2 december 2022
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Ede

Accreditatie

Aangevraagd bij ABC1 (Verenso), NVKG, NVvP en VSR. Internisten ouderengeneeskunde en neurologen ontvangen accreditatie via de regeling ‘25% nascholing buiten het eigen vakgebied’.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 295

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, (klinisch) geriaters, (ouderen)psychiaters, internisten ouderengeneeskunde, neurologen en verpleegkundig specialisten. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens

vrijdag 2 december 2022, Ede