GGZ en Welzijn - Symposium

Terug naar agenda

Expertisedag voor Maatschappelijk werk 2023

vrijdag 29 september 2023, Ede

Omgaan met de uitdagingen van deze tijd

In onze steeds complexere maatschappij zijn veel ontwikkelingen gaande die een flinke uitdaging zijn voor mensen in hun dagelijks leven. Denk aan de groeiende armoede, de energiecrisis, de dreiging van een (nabije) oorlog, klimaatproblematiek; maar ook aan individualisering en digitalisering, leven met  racisme/discriminatie, langer thuis wonen met een zorgbehoefte, variatie in genderidentiteit enz. Ze houden mensen bezig, zijn van invloed op hun functioneren en kunnen een trigger zijn voor onderliggende kwetsbaarheid. En als mensen het lastig hebben, heeft dit uiteraard ook grote impact op het werk van de maatschappelijk werker.

Daarom bespreken we tijdens deze Expertisedag onderwerpen die het leven in deze voor velen moeilijke tijd verder compliceren. Aan de orde komen o.a. het verband tussen ‘lastig’ gedrag en persoonlijkheidsproblematiek en de bescherming van kinderen bij een echtscheiding. Ook gaan we het hebben over herkennen van en omgaan met cliënten met LVB (Licht Verstandelijke Beperking). Genderproblematiek staat ook op de agenda. Hoe ga je met een open houding het gesprek hierover aan? En we bespreken wat armoede betekent voor de kwetsbaarheid van mensen. Tot slot een blik op hoe de wijze waarop u contact maakt met de cliënt van invloed is op wat u bereikt in dit contact. 

Kortom, een dag vol kennis en inspiratie om de grote uitdagingen van deze tijd samen met uw cliënten aan te gaan.

Datum vrijdag 29 september 2023
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door Registerplein (5,5 pnt) en SKJ (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 259

Doelgroep

Maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, sociaal agogen, sociaal werkers en andere belangstellenden

Expertisedag voor Maatschappelijk werk 2023

vrijdag 29 september 2023, Ede