Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

De Bijblijfsessie Ouderengeneeskunde 2023

vrijdag 10 maart 2023, Ede

De vraag naar zorg en ondersteuning neemt snel toe in de ouderenzorg. Ook het multidisciplinaire karakter van uw vak maakt het niet gemakkelijker alle kennis bij te houden. Uit de lawine van informatie brengt de Bijblijfsessie ook dit jaar compact een aantal actuele thema’s in beeld; met sprekers die zijn geselecteerd op inhoud, presentatievaardigheid en de praktische vertaalslag. De interactieve benadering volgt de formule ‘wat is het probleem, hoe herken ik het, wat doe ik eraan en wat zijn de valkuilen’. De sprekers worden bijgestaan door twee dagvoorzitters: een praktiserend SO en een internist ouderengeneeskunde werkzaam in een verpleeghuis. Zij hebben oog voor wat u (nog) wel behandelt en wat niet (meer) als het leven de laatste fase heeft bereikt.

Wat staat er zoal op het programma? We beginnen met jeuk bij ouderen, met haar brede differentiaaldiagnose en sterk negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Insomnie is een risicofactor voor stemmingsstoornissen, verslaving en cardiovasculaire ziektes. Bij langdurig gebruik van psychofarmaca is afbouwen aan de orde als de indicatie uit beeld raakt of de bijwerkingen hier aanleiding toe geven. Hoe pak je dat aan?

Na de lunch is er aandacht voor de recent uitgekomen richtlijn palliatieve zorg en voor de opties en bijbehorende consequenties in het eindstadium van COPD. Onder de Wvggz en de Wzd moet u op verschillende momenten in de zorgverlening de wilsbekwaamheid beoordelen, wat u voor lastige dilemma’s kan stellen En waarom is er vaak gedoe en stress bij ouderen met een licht verstandelijke beperking? Het herkennen van en rekening houden met LVB is essentieel om goede en passende zorg te kunnen bieden.

Er is ruim tijd voor het luisteren naar de mooie line-up aan sprekers, maar ook voor interactie en vragen. Over die patiënt waar u niet verder komt. Of waar de diagnose lastig is. Of waar behandelen weinig zin meer heeft, maar de kwaliteit van leven wèl.

Samenvattend, een prachtig programma op een dag die u niet mag missen!

Datum vrijdag 10 maart 2023
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend ABC1 (specialisten ouderengeneeskunde), NVKG (5 pnt, buiten vakgebied) en VSR (6 pnt)
Internisten ouderengeneeskunde kunnen voor accreditatiepunten gebruik maken van de regeling ‘25% buiten eigen vakgebied’. Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 279

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters en verpleegkundig specialisten. Ook interessant voor internisten ouderengeneeskunde

De Bijblijfsessie Ouderengeneeskunde 2023

vrijdag 10 maart 2023, Ede