Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Kinderneuro-orthopediecongres 2023

donderdag 23 maart 2023, Zeist

Loopstoornissen en ledemaat deficiënties

Dit jaar vieren we alweer de 13e editie van het kinderorthopediecongres! Vanwege de enthousiaste reacties vorig jaar hebben we er weer voor gekozen een combinatie te maken met andere disciplines. Dit jaar ligt de focus op kinderneurologie, -orthopedie en -revalidatie.

In de ochtend staan loopstoornissen centraal. Vroege symptomen zijn soms nog erg subtiel. Herkenning daarvan is essentieel om kinderen met neurologische aandoeningen juist te verwijzen zodat snel de diagnose kan worden gesteld. Immers, duidelijkheid is voor patiëntjes en ouders van groot belang, en is de basis van adequate therapie. Het proces van klinisch redeneren, aandacht, goed luisteren, kijken, gericht onderzoeken om de juiste conclusies te kunnen trekken, dat is waar het om gaat. Het herkennen van typerende symptomen en patronen, bijvoorbeeld bij een loopstoornis, is daarbij cruciaal. Zowel de neurologische als de orthopedische kant komen uitgebreid aan bod.

In de middag kijken we naar ledemaatafwijkingen. Soms kunnen deze al bij de 20-weken-echo worden gedetecteerd. Voor de orthopeed zijn dergelijke afwijkingen vaak een grote uitdaging. Bij voorkeur vindt begeleiding al vanaf het eerste moment samen met de kinderrevalidatiearts plaats. Is er sprake van een reconstructie dan is adequate revalidatie belangrijk voor het uiteindelijke resultaat. Soms is echter een amputatie noodzakelijk; daarbij is het belang van revalidatie uiteraard evenzeer groot. Ook gaan we in op cultuurverschillen. Begrip daarvan vormt de basis om tot goede gezamenlijke besluitvorming te komen.

We zien u graag op 23 maart om samen een dynamische en praktische dag te beleven!

Datum donderdag 23 maart 2023
Locatie Figi
Plaats Zeist

Accreditatie

Toegekend door NVK, VGN, Kwaliteitsregister V&V (5 pnt), Kwaliteitshuis Fysiotherapie (5 pnt Beroepsgerelateerd), ABSG (AJN) (4 pnt); aangevraagd bij ADAP, NVvP, Registerpodoloog / Podoposturaaltherapeut (LOOP) en KABIZ (NBOT); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 249

Doelgroep

(Kinder)fysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten, (kinder)orthopeden, jeugdartsen, artsen M&G, kinderartsen, revalidatieartsen, podotherapeuten, (register)podologen, orthopedisch technologen, orthopedisch instrumentenmakers, gipsverbandmeesters, manueel therapeuten, bewegingswetenschappers, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en andere belangstellenden; ook voor huisartsen zeer interessant

Kinderneuro-orthopediecongres 2023

donderdag 23 maart 2023, Zeist