Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Verenso Congres 2023 - Duurzame ouderengeneeskunde

donderdag 1 juni 2023, Den Bosch

Van groene zorg tot duurzame dokters

Duurzame ouderengeneeskunde, jou een zorg?! Duurzame zorg, duurzame samenleving. We hebben er allemaal mee te maken. Daarom kozen we als thema voor ons voorjaarscongres: duurzame ouderengeneeskunde. In de brede zin van het woord. Van groene zorg tot duurzaam inzetbare dokters. Want zonder dokters, geen (duurzame) zorg. Hoe komen we aan voldoende specialisten ouderengeneeskunde? Hoe kunnen we de huidige dokters behouden? En hoe kunnen we de steeds groter wordende groep kwetsbare patiënten de behandeling geven die ze nodig hebben? Verschillende sprekers belichten dit cruciale onderwerp, zowel tijdens het congres als in de algemene ledenvergadering.

Maar ook groene ouderengeneeskunde komt uitgebreid aan bod. Klimaatdokter en specialist ouderengeneeskunde Anne Roosendaal geeft ons praktische tips om duurzamer te leven én te werken. Voor thuis en voor je werkgever. Teus van Laar neemt ons mee in de wereld van ziektes door het milieu. En orthopeed Patrick Dekkers vertelt over de strijd tegen de bio-industrie. Nog veel meer andere (groene) sprekers geven je (duurzame) inspiratie. Wie? Bekijk het programma. Dus, verbeter je kennis over duurzame zorg en ontmoet collega specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) op het Verenso voorjaarscongres. Meld je nu aan, de inschrijving is geopend!

Ik verwelkom je graag op 1 juni met een echt Bossche bolletje, in Den Bosch!

Jacqueline de Groot
Voorzitter Verenso

P.S. Twijfel je nog om je aan te melden? Zelfstandigen kunnen de kosten van deelname meestal via de belastingaangifte aftrekken. En dokters in loondienst kunnen soms hun werkgever vragen voor een bijdrage. Misschien is het zelfs wel geregeld in je arbeidsvoorwaarden.
Graag tot 1 juni!

Datum donderdag 1 juni 2023
Locatie Congrescentrum 1931
Plaats Den Bosch

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (6 pnt) en VSR (5 pnt); aangevraagd bij NAPA

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt:

Lid Verenso € 306
Aios € 153
Seniorlid € 153
Overige deelnemer € 370

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde (i.o.), physician assistants en verpleegkundig specialisten

Verenso Congres 2023 - Duurzame ouderengeneeskunde

donderdag 1 juni 2023, Den Bosch