Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

3 jaar Wet verplichte ggz

donderdag 1 juni 2023, Driebergen

wegens grote belangstelling extra datum

Het tweede rapport van de wetsevaluatie en belangrijke nieuwe jurisprudentie

Drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet verplichte ggz (Wvggz) is het tijd voor het opmaken van een nieuwe balans. Inmiddels heeft de Hoge Raad een aantal belangrijke en ook verstrekkende uitspraken gedaan. Het tweede rapport van de wetsevaluatie Wvggz-Wzd bevat boeiende cijfers, maar ook pittige conclusies en aanbevelingen voor zowel de overheid als veldpartijen. Wat betekent dat voor u in 2023? 

In deze masterclass wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen die voor u als professional in de GGZ van belang zijn. U krijgt niet alleen een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie tot nu toe, maar ook van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de wetsevaluatie. Wat kunnen we hieruit leren? En wat betekent dit voor u? Daarnaast is er weer volop ruimte voor het uitwisselen van tips en ervaringen.

Aan de orde komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot:

  • Procedures crisismaatregel en zorgmachtiging
  • Rekening houden met de wensen en voorkeuren van de patiënt
  • Omgaan met wils(on)bekwaamheid
  • Interpretatie van het begrip ‘verzet’
  • Ambulante verplichte zorg
  • Samenwerking met gemeenten
  • Samenloop met de Wet zorg en dwang

Zo bent u in één dag weer helemaal op de hoogte van de laatste inzichten. Basiskennis van de Wvggz wordt bekend verondersteld.

Aanvang 10.00 uur (registratie vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater bij PsychoCura en juridisch adviseur bij PSYCHOLEX, gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing

Datum donderdag 1 juni 2023
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend door NVvP en VSR (5 pnt); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 495

Doelgroep

Primair voor geneesheer-directeuren, psychiaters (i.o.), medewerkers van het bureau geneesheer-directeur of de Wvggz-administratie, verpleegkundig specialisten GGZ, klinisch en GZ-psychologen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers die zich met de Wvggz bezig houden

wegens grote belangstelling extra datum

3 jaar Wet verplichte ggz

donderdag 1 juni 2023, Driebergen