Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Leven en werken met een psychische aandoening

vrijdag 29 september 2023, Ede

Thematische Bijblijfsessie

In de jaarlijkse thematische Bijblijfsessie staat dit jaar psychische problematiek centraal. Psychische aandoeningen zijn immers de meest voorkomende oorzaak van langdurige uitval en arbeidsongeschiktheid in Nederland. Bovendien blijft het psychisch verzuim stijgen, zowel bij grote als kleinere bedrijven. Om uw rol in de advisering en beoordeling van deze werknemers en hun werkgevers optimaal in te vullen, is het belangrijk op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen. Redenen genoeg dus om weer eens goed bijgepraat te worden én om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal hete hangijzers.

Als eerste bespreekt prof.dr. Witte Hoogendijk de burn-out, een veel voorkomend maar nog steeds complex en tot verwarring leidend beeld. Al was het maar omdat de diagnose niet voorkomt in de DSM-5. Vervolgens kijkt dr. Dirk Geurts in meer algemene zin naar diagnostiek, prognose en predictie in de psychiatrie, en het nut (of niet) van de DSM-5 daarin. Het groeiend aantal ADHD-diagnoses bij volwassenen heeft prof.dr. Laura Batstra ertoe gebracht in de zesde druk van haar boek ‘ADHD: Macht en Misverstanden’ voor het eerst een hoofdstuk op te nemen over volwassenen. Ze houdt de trend kritisch tegen het licht. Vervolgens gaat Youri Versloot, militair bedrijfsarts io, in op een nog altijd gevoelig onderwerp: privacy op de werkvloer. Kun je open zijn over psychische klachten, of is het toch slimmer van niet? Tot slot deelt psycholoog dr. Madeleine Rijckmans haar kennis over de antisociale persoonlijkheid op het werk. Zijn dit bijvoorbeeld de mensen die zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag en pesten? Of ligt het genuanceerder? 

Voorzien van deze up-to-date kennis kunt u een betere bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van werkenden met psychische problematiek. Zoals elk jaar is er ruim gelegenheid voor het stellen van uw vragen en het inbrengen van  voorbeelden en ervaringen uit uw dagelijkse praktijk. Kortom, wederom een dag om niet te missen!

Datum vrijdag 29 september 2023
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door ABSG en Kwaliteitsregister V&V (5 punten)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 365

Doelgroep

Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen; ook interessant voor sociaal-medisch verpleegkundigen en praktijkondersteuners BA

Leven en werken met een psychische aandoening

vrijdag 29 september 2023, Ede