Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

De Bijblijfsessie 2024

vrijdag 26 januari 2024, Ede

Actuele ontwikkelingen uit de kliniek voor verzekerings- en bedrijfsartsen

In de zeer gewaardeerde serie Bijblijfsessies houden we u natuurlijk ook in 2024 op de hoogte van actuele ontwikkelingen in voor u relevante vakgebieden. Om als generalist een goed geïnformeerde, volwaardige gesprekspartner te zijn (voor cliënt en behandelend collega’s), wilt u immers goed op de hoogte blijven. Volgens de vertrouwde formule praten gerenommeerde specialisten u op efficiënte manier bij over wat er op hun vakgebied gaande is. Zij wijzen u de weg in de overvloed aan informatie, met een accent op aspecten die invloed hebben op de belastbaarheid.

We beginnen de dag met de oorzaken van en behandelopties bij PMS, het brede scala aan ernstige premenstruele klachten waarvan zo’n 5% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd sterke hinder ondervinden. Vervolgens aandacht voor de actuele stand van zaken in het onderzoek naar post-COVID. Om de vele duizenden patiënten beter te kunnen helpen blijkt inzicht in de onderliggende mechanismen steeds meer een essentiële stap. 

Na de lunch praat handspecialist Viktor Baars ons bij over een goede begeleiding bij handen polsklachten, waarbij gekeken wordt naar de klinische aspecten en naar provocerende of herstelbelemmerende factoren op het werk. Psychiater Sonja Rutten bespreekt daarna Functioneel Neurologische Stoornissen, een  veelvoorkomende aandoening waar helaas nog veel misvattingen over bestaan. De vele nieuwe onderzoeksbevindingen van de afgelopen jaren zijn verwerkt in een nieuwe richtlijn alcoholverslaving. Hoogleraar psychiatrie en verslaving Arnt Schellekens vertelt wat er nieuw is en hoe dit gaat bijdragen aan verbetering van de zorg voor patiënten met alcoholverslaving. De dag wordt afgesloten door internist-vasculair geneeskundige Jan Westerink die uitlegt hoe het zit met de lange termijn
schade van VTE, de verzamelnaam voor longembolie, trombosebeen en -arm en meer zeldzame tromboses zoals de sinustrombose.

Weer een dag vol essentiële informatie dus!

Datum vrijdag 26 januari 2024
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door ABSG en kwaliteitsregister V&V (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 350

Doelgroep

Verzekerings- en bedrijfsartsen; ook interessant voor sociaal-medisch verpleegkundigen, praktijkondersteuners BA en arbeidsdeskundigen

De Bijblijfsessie 2024

vrijdag 26 januari 2024, Ede