Terug naar agenda

Pleegzorg en Gezinshuizen

Ede, 1 juni 2017

Het symposium Pleegzorg krijgt een nieuwe start! Voor iedereen die zich inzet voor opvang in gezinsvormen, in welke rol dan ook. Ook voor pleegouders!

Dichtbij
In een pleeggezin en gezinshuis vinden kinderen een plek om zo thuis mogelijk op te groeien. Dat maakt deze vormen van jeugdhulp zo rijk en uniek. De transitie heeft gezorgd voor nieuwe kansen die steeds meer worden gezien en benut. Maar hoe dichtbij en alledaags ook: het zorgen voor een kind van iemand anders is en blijft vaak ook complex en veeleisend.

Actuele kennis
Tijdens het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen worden de meest actuele kennis en de laatste ontwikkelingen uit het veld bij elkaar gebracht. De dag biedt u een uitgebreide update van actueel onderzoek en nieuwe interventies. Daarnaast: inspiratie voor visie- en beleidsontwikkeling en veel informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zoals:

  • Hoe kunnen we effectief bijdragen aan de draagkracht van pleegouders en gezinshuisouders? Wat werk écht?
  • Hoe laten we kinderen met complexe problematiek óók zo thuis mogelijk opgroeien?
  • De kracht van sociale netwerken benutten – welke successen worden geboekt?
  • Welke kansen zijn er nu jeugdhulp in gezinsvormen een taak van de gemeenten is?

Mét pleeg- en gezinshuisouders
Het programma is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij pleegzorg en gezinshuizen. Er zijn speciale deelsessies voor pleeg- en gezinshuisouders. Voor pleegouders geldt bovendien een gereduceerd tarief. Mis het niet!

Jeugdzorg Nederland, Gezinshuis.com en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen organiseren samen met SCEM het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen 2017. Een vertrouwd recept met veel nieuwe ingrediënten. Dat mag u niet missen!

Datum 1 juni 2017
Locatie Congrescentrum ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door SKJ (2,5 pnt voor de vrije ruimte) en NVO


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt voor

Zorgprofessional, managers,
beleidsmakers en gezinsouders
€ 175,-
(Pleeg)ouder € 125,-

Als u zich inschrijft als (pleeg)ouder komt u niet in aanmerking voor accreditatiepunten.

Doelgroep

Pleegouders, gezinshuisouders en iedereen die bij pleegzorg betrokken is