Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Acute verslechtering bij thuiswonende ouderen II

24 januari 2019, Utrecht

Over de praktijk en de grote vragen achter die praktijk

Ouderen wonen zo lang mogelijk thuis. Soms zelfs langer dan een, twee decennia geleden voor mogelijk werd gehouden. Thuiswonen draagt vaak bij een hogere kwaliteit van leven, maar acute fysieke en of mentale verslechtering is een zeer reëel risico. Wanneer dat optreedt, is snel, adequaat en in onderlinge afstemming handelen door betrokken professionals en mantelzorgers het devies.

Op deze dag wordt ingegaan op zeer recente vernieuwingen in de zorg rondom kwetsbare, thuiswonende ouderen. Sprekers behandelen kwesties als zorgmijdende ouderen, de status van de wilsverklaring en de toebedeling van verantwoordelijkheid in zorgnetwerken. Bovendien wordt ingezoomd op die luttele uren, soms dagen waarin verschillende professionals en familie gezamenlijk goede beslissingen moeten nemen. Wat wordt dan gevraagd van wie?

De feedback van de deelnemers aan de eerste editie van dit congres is een belangrijke bron van inspiratie geweest voor de invulling van deze tweede editie. Sprekers vertrekken zoveel mogelijk vanuit herkenbare, dagelijkse casuïstiek om op deze manier zo dicht mogelijk bij uw dagelijkse praktijk aan te sluiten.

Datum 24 januari 2019
Locatie Galgenwaard
Plaats Utrecht

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (Verenso en CvAH), NVKG, VSR, Kwaliteitsregister V&V en NVvPO (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Arts € 219,-
Overige deelnemers € 189,-


Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd.

Doelgroep

Specialisten oudergeneeskunde, geriaters, huisartsen, wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners

Acute verslechtering bij thuiswonende ouderen II

Utrecht, 24-01-2019