Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

De Bijblijfsessie Ouderengeneeskunde 2019

7 februari 2019, Ede

Als specialist ouderengeneeskunde of geriater is er gezien de brede scope van het vak en de vele deelgebieden een stortvloed aan informatie beschikbaar. Deze derde editie van de Bijblijfsessie vat wederom nieuwe ontwikkelingen in relevante specialismen voor u samen. Gerenommeerde experts behandelen de praktische consequenties en maken de vertaalslag naar de kwetsbare oudere. Ook bespreken we wat er nodig en mogelijk is voor de patiënt nadat behandeling in het flankerende specialisme is afgerond. En natuurlijk vice versa, in welke situaties de specialist kan of moet worden betrokken bij de zorg.

Dit keer besteden we aandacht aan een aantal ziektebeelden waarbij een deel van de patiënten niet afdoende geholpen kan worden door ‘gewoon’ de richtlijnen te volgen. Zo wijst onderzoek uit dat ruim tweederde van de bewoners in verpleeghuizen pijn heeft. De gevolgen van pijn zijn groot: depressie, angst, verminderde zelfredzaamheid, slaapproblemen. Kortom, een verminderde kwaliteit van leven. Pijnbestrijder Hansje Vonk deelt de nieuwste inzichten met ons. Ook depressief gedrag komt frequent voor bij ouderen. Maar hoe differentieer je binnen de ‘grote drie’, dus tussen depressie, delier en dementie? Roos van de Mast en Martin Kat vertellen vanuit hun enorme ervaring over het onderscheid. Wim van de Brink bespreekt de lastige keuze tussen behandelen en gedogen bij een verslaving, waar help je de patiënt het beste mee? Ook is er aandacht voor schildklierproblematiek en (diastolisch) hartfalen. De dag wordt afgesloten met een beschouwing van ethica Dorothea Touwen over complicerende factoren rond sedatie.

De dag staat onder leiding van collega Martin van Leen, die de relevantie voor specialist ouderengeneeskunde en geriater bewaakt. Het interactieve karakter van de dag biedt ruimschoots gelegenheid eigen casuïstiek te bespreken, vakgenoten te zien en ideeën uit te wisselen.

Datum 7 februari 2019
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (specialisten ouderengeneeskunde), NVKG, VRA en VSR (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, revalidatieartsen, gerontologen en verpleegkundig specialisten

De Bijblijfsessie Ouderengeneeskunde 2019

Ede, 07-02-2019