Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Wet verplichte GGZ - Masterclass over de praktische uitvoering

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich inschrijven voor de cursus op 12 december (via de datumlijst hierboven).

Bent u voorbereid?

De inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ op 1 januari 2020 zorgt voor een aantal belangrijke veranderingen voor u als professional in de GGZ. Voortaan zal gedwongen zorg immers ook in de thuissituatie, op de polikliniek of op een somatische afdeling van een algemeen ziekenhuis kunnen worden verleend. Hierbij zullen vaker professionals uit verschillende disciplines betrokken worden, de 'zorgverantwoordelijke' onder de nieuwe wet hoeft immers geen psychiater te zijn.

Deze masterclass bereidt u optimaal voor op de uitvoering van de nieuwe wet in uw dagelijks werk. U krijgt niet alleen een overzicht van de nieuwe wet, maar gaat aan de hand van casuïstiek de nieuwe procedures voor de voorbereiding, uitvoering en beëindiging van een crisismaatregel of zorgmachtiging ook zelf toepassen. We bespreken o.a.:

  • Wat verandert er in de beoordeling door een (onafhankelijke) psychiater die een medische verklaring moet opstellen?
  • Welke informatie moet het zorgplan bevatten?
  • Wat moet er in een zorgkaart en plan van aanpak staan?
  • Wanneer is er reden om de wilsbekwaamheid te beoordelen?
  • Hoe zit het met het grensgebied met WGBO, Wet Zorg en Dwang en Wet Forensische Zorg?

Zo leert u in één dag wat voor u als professional in de GGZ van belang is. Mede omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende ruimte voor de vragen die u al heeft en die u tegenkomt bij de behandeling van de casuïstiek. Na deze nascholing bent u klaar voor uw taken onder de nieuwe wet!

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater Altrecht Acute Psychiatrie en gezondheidsjurist Psycholex juridisch adviesbureau

De masterclass begint om 10.00 uur en eindigt om ca. 16.00 uur

Datum dinsdag 12 november 2019
Locatie Drakenburg
Plaats Baarn

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij NVvP, VSR en Kwaliteitsregister V&V; bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Professionals in de GGZ: geneesheer-directeuren, psychiaters (i.o.), klinisch en GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, medewerkers van het bureau geneesheer-directeur, cliëntondersteuners, vertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen, leidinggevenden, managers, beleidsmedewerkers en anderen die zich met de Wvggz gaan bezighouden

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich inschrijven voor de cursus op 12 december (via de datumlijst hierboven).

Wet verplichte GGZ - Masterclass over de praktische uitvoering

dinsdag 12 november 2019, Baarn