Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar selectie

Cliënten met psychotische stoornissen

vrijdag 29 november 2019, Amsterdam

Scheiding der geesten.
Verstoord contact met de werkelijkheid; en met u?

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft ooit in zijn of haar leven psychotische verschijnselen. Van hen hebben ruim 100.000 mensen schizofrenie. De consequenties van de diverse psychotische diagnosen zijn fors: de zorgkosten zijn meer dan 750 miljoen op jaarbasis, maatschappelijke kosten een veelvoud hiervan, en de narigheid die de aandoening bij patiënten en hun familieleden teweegbrengt, is tamelijk vaak enorm. In uw werk krijgt ook u regelmatig te maken met mensen die onder invloed van hun psychotische verschijnselen in de problemen zijn gekomen. 

Waarom lukt het mensen met psychose of schizofrenie vaak niet goed een plaats te krijgen tussen anderen? Soms hebben ze het gevoel dat ze niet zichzelf zijn, dat zij niet de eigenaar van hun waarnemingen zijn en niet de auteur van hun handelingen. Mensen met schizofrenie kunnen het gevoel hebben dat hun centrale zelf wordt ondergraven of langzamerhand verdwijnt, en als reactie gaan ze overal op letten, alles wordt bijzonder en ongewoon… Ze verliezen de greep op de wereld en zichzelf, en daarmee verliezen ze ook het gewone contact met de mensen om hen heen. En wij begrijpen ze niet en kunnen ze niet plaatsen. 

Wat moet u weten, begrijpen en kunnen om uw contact met hen zo effectief mogelijk te maken? Na deze cursus bent u op de hoogte van verschijnselen, epidemiologie, neurobiologie, variatie in beloop en behandeling van psychotische stoornissen en kunt u deze kennis toepassen in uw dagelijkse praktijk.

De cursus begint om 12.45 uur (registratie en lunch vanaf 12.15 uur) en eindigt rond 17.00 uur.

Docent
Prof.dr. Lieuwe de Haan, hoogleraar Psychotische Stoornissen, Amsterdam UMC, locatie AMC

Datum vrijdag 29 november 2019
Locatie Planetarium Meeting Center
Plaats Amsterdam

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABSG, Kwaliteitsregister V&V, MfN en NOvA (4 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, advocaten, mediators, rechters en hun juridische ondersteuning en andere belangstellenden

Cliënten met psychotische stoornissen

vrijdag 29 november 2019, Amsterdam