Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Fragiele ouderen thuis; hoe verder?

donderdag 30 januari 2020, Veenendaal

Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Uit eigen wil en omdat dit van beleidswege aangemoedigd wordt. De ontwikkeling stelt nieuwe, dringende vragen aan de gezondheidszorg rond deze mensen. Aan wijkverpleegkundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en zorgverleners spoedeisende hulp.

De vragen gaan over samenwerking tussen professionals, over afstemming met ouderen zelf en hun familie, over medische, juridische en financiële kwesties en inschattingen. Dit symposium biedt u enerzijds grip op de diverse vragen die u in uw praktijk tegenkomt en verkent anderzijds samen met u de ‘ideale wereld’ die rond fragiele ouderen georganiseerd zou moeten worden. De dag begint om 09.30 uur (registratie en ontvangst 09.00 uur) en eindigt circa 16.30 uur.

Houd deze website in de gaten, binnenkort wordt het programma gepubliceerd. Wilt u deze dag zeker niet missen, inschrijven is al mogelijk.

Datum donderdag 30 januari 2020
Locatie De Basiliek
Plaats Veenendaal

Accreditatie

wordt aangevraagd bij ABC1 (Verenso/CvAH), NVKG, VSR, NVvPO en Kwaliteitsregister V&V

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Arts € 219
Overige deelnemers € 189

Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd

Doelgroep

Specialisten oudergeneeskunde, geriaters, huisartsen, wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners

Fragiele ouderen thuis; hoe verder?

donderdag 30 januari 2020, Veenendaal