Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen

woensdag 16 september 2020, Ede

Kind in de Knel 5

Echtscheiding en kinderen is en blijft een lastig onderwerp. Ouders hebben vaak geen idee hoe ingewikkeld ouderschap na de scheiding kan zijn. Ze proberen het leven van hun kinderen gewoon door te laten gaan, maar dan op twee plekken. Ondanks deze goede bedoelingen kunnen gevoelens van pijn, boosheid en afgunst zodanig zijn dat er moeilijk overheen gestapt kan worden. Als deze emoties de boventoon voeren wordt het lastig zo niet onmogelijk om het ouderschap gezamenlijk in te vullen, elkaar te informeren of afspraken over geld te maken. Zolang (ex)partners bonje met elkaar hebben, kunnen ze niet samen goed voor de kinderen zorgen.

Tijdens deze vijfde editie van Kind in de Knel ontmoet u daarom bevlogen en inspirerende sprekers met een professionele en actuele kijk op deze thematiek.

Jurjen Tak verheldert de complexe impact van een scheiding en legt uit waarom het niet voldoende is alleen de kinderen te helpen. Familierechtadvocaat Aleide Hendrikse houdt een pleidooi voor een meer holistische aanpak van de scheiding, om conflicten te voorkomen. Filosoof Corrie Haverkort staat stil bij het onrecht dat ex-partners kunnen ervaren en de daaruit voortkomende strijd. Ondanks het appèl op ouders om te denken aan hun kinderen, stopt deze strijd niet. Waarom is dat?

Vaak gaat in een scheiding de meeste aandacht uit naar verschillen en conflicten. Scheiden veroorzaakt echter ook verdriet en een rouwproces. Psycholoog Leoniek van der Maarel gaat in op een meer integrale benadering waarbij zowel aandacht is voor het conflict als voor het verlies. Familiesocioloog Anne-Rigt Poortman presenteert de stand van zaken en trends rondom co-ouderschap. Is het de nieuwe standaard en altijd de beste oplossing? Ook is er aandacht voor de grondig herziene richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen. We sluiten de dag af met een inkijkje in de weerbarstige scheidingspraktijk met Wendy van Vliet van het kenniscentrum Kind en Scheiding.

Datum woensdag 16 september 2020
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABSG, Kwaliteitsregister V&V, MfN (cat. 2), SKJ, Registerplein, NOvA en vFAS (5 pnt); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 239

Doelgroep

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, familierechtadvocaten, mediators, familierechters, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, medewerkers buurt- en wijkteams, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, kindercoaches en -therapeuten en andere belangstellenden

Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen

woensdag 16 september 2020, Ede