Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Wet zorg en dwang - Masterclass voor professionals in de GGZ

donderdag 25 juni 2020, Driebergen

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst (via de knop Schrijf u in).

Per 1 januari 2020 is (naast de Wvggz) ook de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Een groot aantal professionals in de GGZ krijgt ook met deze wet te maken. Bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn binnen de ouderenpsychiatrie of psychiatrische zorg voor verstandelijk beperkten, maar ook psychiaters die crisisdiensten doen of die in de ziekenhuispsychiatrie werkzaam zijn. Op voorhand is het immers niet altijd eenvoudig vast te stellen of een psychische stoornis danwel een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening op de voorgrond staat. En soms heeft een nieuwe patiënt al een zorgplan onder de Wzd. De NVvP beveelt psychiaters daarom aan zich ook bij te scholen in de Wet zorg en dwang. 

Deze masterclass voorziet daarin. U krijgt een overzicht van de Wet zorg en dwang, vanuit het perspectief van de psychiatrie en met speciale aandacht voor de samenloop met de Wet verplichte GGZ. Een en ander wordt aan de hand van casuïstiek toegelicht, zodat u de wetten zelf leert toepassen. We bespreken onder andere:
• Hoe beoordeelt u welke wet van toepassing is (Wvggz of Wzd)?
• Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Wvggz en de Wzd?
• Wat houdt onvrijwillige zorg in?
• Welk stappenplan moet u onder de Wzd volgen?
• Wat moet er in het zorgplan staan?
• Hoe verloopt de procedure voor de aanvraag van een IBS of RM?
• Welke regels gelden er bij de samenloop tussen de Wvggz en de Wzd?

Zo leert u in één dag wat voor u van belang is. Mede omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende ruimte voor vragen. Na deze nascholing bent u klaar voor uw taken onder de nieuwe wet!

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater bij Altrecht Acute Psychiatrie en juridisch adviseur bij Psycholex, gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing

De masterclass begint om 10.00 uur en eindigt om ca. 16.00 uur

Datum donderdag 25 juni 2020
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend door NVvP, VSR en Kwaliteitsregister V&V (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Geneesheren-directeuren, psychiaters (i.o.), klinisch en GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, SPV-ers, medewerkers van het bureau geneesheer-directeur, vertrouwenspersonen, leidinggevenden en anderen die zich met de Wzd en de Wvggz bezighouden.

Primair voor professionals in de GGZ, ook interessant voor specialisten ouderengeneeskunde, klinsch geriaters en artsen verstandelijk gehandicapten.

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst (via de knop Schrijf u in).

Wet zorg en dwang - Masterclass voor professionals in de GGZ

donderdag 25 juni 2020, Driebergen