Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Eén jaar Wet verplichte GGZ

donderdag 14 januari 2021, Houten

Bijeenkomst met maximaal 30 deelnemers

Jurisprudentie en casuïstiek

Eén jaar na de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ is het tijd om een balans op te maken. Hoe gaat het met de uitvoering van de wet in de praktijk? In hoeverre biedt de jurisprudentie al meer inzicht in de wijze waarop de wet moet worden uitgelegd? En wat betekent dit voor de toepassing van de wet in de praktijk?

In deze masterclass staan we stil bij de actuele ontwikkelingen rondom de Wet verplichte GGZ. U krijgt een overzicht van de reparatiewetgeving. Vervolgens gaan we aan de hand van casuïstiek uitgebreid in op de belangrijkste jurisprudentie tot nu toe. Welke lessen en conclusies kunnen daaruit worden getrokken voor u als professional in de praktijk van de GGZ? Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de praktische uitwerking van de wet. Wat kunnen we leren van de goede voorbeelden die er zijn? En met name: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zorg voor de patiënt uiteindelijk verbetert? 

Aan de orde komen onder andere:
• Procedures crisismaatregel en zorgmachtiging
• Medische verklaring
• Opschaling en afschaling van verplichte zorg
• Rekening houden met wensen en voorkeuren van de patiënt
• Samenwerking met ketenpartners
• Samenloop met de Wzd, Wfz en WGBO

Zo bent u in één dag helemaal op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen. Basiskennis van de Wet verplichte GGZ wordt verondersteld. Omdat interactie en discussie bij deze masterclass essentieel zijn, is de bijeenkomst op locatie met beperkte groepsgrootte (max. 30 deelnemers).

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater bij Altrecht Acute Psychiatrie en juridisch adviseur bij Psycholex, gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing

Aanvang 10.00 uur (registratie en ontvangst vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Datum donderdag 14 januari 2021
Locatie Hotel Houten-Utrecht
Plaats Houten

Accreditatie

Geaccrediteerd door NVvP (5 pnt); aangevraagd bij VSR

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Primair voor geneesheer-directeuren, psychiaters (i.o.), verpleegkundig specialisten GGZ, medewerkers van het bureau geneesheer-directeur of de Wvggz-administratie, klinisch psychologen, GZ-psychologen, leidinggevenden en andere professionals die zich in de praktijk met de Wvggz bezighouden

Bijeenkomst met maximaal 30 deelnemers

Eén jaar Wet verplichte GGZ

donderdag 14 januari 2021, Houten