Online Nascholing - Live webinar

Terug naar selectie

Live webinar: Verdieping praktische diabeteszorg

woensdag 2 december 2020

Bij verschillende stappen en beslismomenten tijdens de behandeling van mensen met diabetes type 2, kan bij de huisarts, de POH en praktijkverpleegkundige behoefte zijn met elkaar te sparren over het beleid. Laagdrempelig overleg met de tweede lijn is daarbij vaak handig. Om tegemoet te komen aan die vraag heeft SCEM dit webinar ontwikkeld waarin verschillende stappen en beslismomenten tijdens de behandeling aan bod komen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Freestyle Libre; werking en de gegevens die de patiënt met u deelt
  • Vraag en antwoord- sessie over ervaringen met GLP-1
  • Diabetesbehandeling in de laatste levensfase
  • Invloed van antipsychotica op glucoseregulatie

U wordt bijgepraat door:
Dr. Erik-Jan Verburg • internist-endocrinoloog in het Waterlandziekenhuis Purmerend
Judith Steen • praktijk- en diabetesverpleegkundige in Harlingen
Fenna Molkenboer • diabetesverpleegkundige in het Ziekenhuis Amstelland Amstelveen

Het webinar begint om 18.00 uur en eindigt circa 21.00 uur.

Deze nascholing wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk B.V.

Datum woensdag 2 december 2020

Accreditatie

Toegekend met 3 punten door ABC1, Kwaliteitsregister V&V en NVvPO

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 35

Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen

Live webinar: Verdieping praktische diabeteszorg

woensdag 2 december 2020