Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Grote Woorden in de Gezondheidszorg: Acceptatie

vrijdag 7 juni 2019, Amsterdam

Acceptatie is een ’groot’ woord in de gezondheidszorg. Zorgprofessionals, in welk domein dan ook, gebruiken de term veelvuldig. Soms belerend, ’u heeft hiermee te leren omgaan’, soms berustend, ’ik kan niets meer voor u betekenen’. Opvallend genoeg zijn er in de geestelijke gezondheidszorg therapievormen die acceptatie juist zien als essentiële voorwaarde voor verandering, verbetering. Maar wat is acceptatie eigenlijk? Wat vraagt het van mensen? In hoeverre staat het op gespannen voet met herstel? Wat kan je er als degene die naast de mens met de beperking staat in betekenen?

Ook maatschappelijk is acceptatie een actueel thema. Mensen zouden bijvoorbeeld meer moeten accepteren dat gezondheid niet maakbaar is, dat verval en gebreken erbij horen in het leven. Dit botst met het beeld dat veel Nederlanders anno 2019 van zichzelf en hun omgeving willen hebben.

Acceptatie lijkt geen ’competentie’ die in onze cultuur actief wordt aangeleerd. Sterker nog, het is maar de vraag of dat kan. Juist professionals in de gezondheidszorg weten hoe verlies bij het leven hoort en hoe belangrijk, maar ook moeilijk acceptatie is. ’Acceptatie’ is het eerste thema in de nieuwe serie ’Grote woorden in de gezondheidszorg’, waarin we jaarlijks een Groot Woord belichten en fileren. De serie biedt professionals in de zorg de gelegenheid stil te staan bij een begrip dat gemakkelijk, misschien zelfs argeloos gebruikt wordt, maar van grote betekenis is voor patiënten én zorgprofessionals en daarom nadere reflectie en duiding verdient.

Datum vrijdag 7 juni 2019
Locatie Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Plaats Amsterdam

Accreditatie

Toegekend door ABAN (5 pnt/Accreditatie Bureau Algemene Nascholing: geldig voor alle erkende specialismen) en SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) (1,5 pnt).

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 269
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 299

Doelgroep

Artsen en andere professionals in de zorg

Grote Woorden in de Gezondheidszorg: Acceptatie

vrijdag 7 juni 2019, Amsterdam