Zorg en Welzijn - Symposium

Terug naar selectie

Bijblijven in de zorg voor verstandelijk gehandicapten

donderdag 31 oktober 2019, Ede

Als professional werkzaam met mensen met een verstandelijke beperking word je dagelijks met zeer uiteenlopende (hulp)vragen geconfronteerd. Om als professional een goed geïnformeerde, volwaardige gesprekspartner te zijn voor de cliënt zelf, ouders/familie en in de dialoog met collega’s, is het zaak goed op de hoogte te blijven van wat er op diverse gebieden gaande is. In de praktijk blijkt nogal eens dat somatische verklaringen voor probleemgedrag onderbelicht blijven. Ongemak, pijn of verminderd lichamelijk functioneren kunnen een grote invloed hebben op het gedrag van de cliënt en kwaliteit van leven. 

Daarom start deze dag met aandacht voor de tool ‘Zoeken naar somatische verklaringen voor probleemgedrag’. Vervolgens behandelen we diverse bijbehorende aandoeningen, zodat u naar huis gaat met een rugzak vol praktische, medische kennis.Het eerste onderwerp is slaap, hoe speelt (on)voldoende slaap een rol bij mensen met een verstandelijke beperking? Vervolgens staan we stil bij gehoor en visueel functioneren, vaak beperkt bij deze groep met nadelig effect op de communicatie. De tandarts vertelt over mondproblemen, die vaak verder gaan dan alleen pijn, bijv. kauw- en eetproblemen of het ontbreken van tanden waardoor cliënten of hun ouders zich schamen. Ook is er aandacht voor voedingsproblemen en voor de invloed van reflux, obstipatie en diarree op het gedrag. Bij alle onderwerpen krijgt u zicht op de rode vlaggen en tips en adviezen voor de dagelijkse praktijk.

Naast deze inhoudelijke kennis krijgt uw dagelijkse praktijk extra aandacht in de interactieve voorstelling van Kracht van Beleving. De acteurs vertalen uw eigen ervaringen en dilemma’s naar korte scenes waarin duidelijk wordt hoe de samenwerking tussen zorgprofessional en verwanten verloopt rondom medische kwesties. Kortom, een dag vol informatie en inzicht!

Datum donderdag 31 oktober 2019
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door ABC1, ABSG, Kwaliteitsregister V&V, NIP/NVO, Registerplein en SKJ (5 pnt). Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 199
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 229

Doelgroep

Voor professionals die cliënten met een verstandelijke beperking begeleiden, zoals avg’ers, verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen, gedragskundigen, psychologen, orthopedagogen, teammanagers, maatschappelijk werkers, huisartsen, case managers, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, sociaal agogen, sociale wijkteams. Andere geïnteresseerden zijn eveneens van harte welkom.

Bijblijven in de zorg voor verstandelijk gehandicapten

donderdag 31 oktober 2019, Ede