Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

Multidisciplinair Symposium Down Syndroom

maandag 23 maart 2020, Veenendaal

De Wereld van Down Syndroom door een andere bril bekeken

De begeleiding en behandeling van kinderen en (jong)volwassenen met Down Syndroom vereist een multidisciplinaire aanpak. Naast medische aspecten spelen vele andere factoren een grote rol in de succesvolle begeleiding en behandeling. Kennisdeling en afstemming met andere disciplines is daarin een essentiële pijler voor succes. Om die reden is in 2015 begonnen met het jaarlijks ‘Symposium Down Syndroom’.

In aanwezigheid van al de betrokken disciplines worden lezingen verzorgd door experts uit verschillende centra, doorspekt met casuïstiek. De ruimte voor uitgebreide discussie, in een open sfeer met aandacht en respect voor ieders expertise en zienswijze, resulteert in een soort van groot opgezet Multi-Disciplinair Overleg. Tijdens deze editie van het Symposium Down Syndroom zullen de laatste ontwikkelingen in ‘De Wereld van Down Syndroom’ worden belicht en bediscussieerd, zoals:

  • Levend verlies - Hoe (h)erkennen we levend verlies?
  • Goed vertegenwoordigerschap - Wat betekent dat eigenlijk voor begeleider, ouder en cliënt?
  • Driehoekskunde - Waar moeten we aan denken bij een gezonde relatie in de behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met Down Syndroom?
  • Visusproblematiek - Waar lopen we tegen aan en wat kunnen we leren van de onderzoeksresultaten over de bifocale bril?
  • Muziektherapie - Welke effecten heeft muziek en hoe kunnen we het inzetten?

Een prachtig programma met muzikale verbinding voor alle professionals, die werken met kinderen en/of (jong) volwassenen met Down Syndroom!

Binnenkort is het definitieve programma bekend. Wilt u hier niet op wachten, schrijf u alvast in!

Datum maandag 23 maart 2020
Locatie De Basiliek
Plaats Veenendaal

Accreditatie

aangevraagd bij NIP/NVO (incl. SKJ), NVK, ABC1 (AVG, HA, SOG), ADAP, KNGF.
Bij gebleken belangstelling vanuit een andere discipline wordt accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Zorgprofessional € 219
Ouder € 75

Bij inschrijven binnen 3 weken voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30 verhoogd.

Doelgroep

Kinderartsen, AVG, logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, revalidatieartsen, huisartsen, jeugdartsen, verpleegkundig specialisten (kinder/jeugd), orthopedagogen, (GZ/kinder)psychologen, gedragsdeskundigen, (ambulant/persoonlijk/woongroep)begeleiders, onderwijzers en andere zorgprofessionals die steeds vaker te maken krijgen met cliënten met Down Syndroom. Ouders worden uitgenodigd om met hun team van zorgprofessionals naar het symposium te komen

Multidisciplinair Symposium Down Syndroom

maandag 23 maart 2020, Veenendaal