Zorg en Welzijn - Symposium

Terug naar selectie

Suïcidepreventie bij jongeren

dinsdag 6 oktober 2020, Ede

Praat erover!

Elke week overlijdt een jongere door zelfdoding. Hoe kunnen we tijdig herkennen dat jongeren flink in de knoop zitten? Op welke signalen moeten we letten? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren met suïcidale gedachten veilig hun verhaal kunnen doen? Essentiële vragen die deze dag aan bod komen.

Driekwart van de psychische stoornissen begint vóór het 24ste jaar, en de helft al vóór het 14e jaar. Het is daarom zaak er op tijd bij te zijn; vroegtijdige signalering en behandeling kunnen levensreddend zijn. Wat dat betreft is er nog veel te verbeteren. Niet alle jongeren die worstelen met problemen zijn goed in beeld. Sommigen raken verstrikt in de zorg en krijgen niet de juiste hulp, of belanden op een wachtlijst waardoor hulp soms te laat komt. En als jongeren 18 jaar zijn geworden, raken ze hun vaste behandelaar kwijt en moeten ze zich melden bij de volwassenenpsychiatrie. Hoe kunnen we deze obstakels voor goede, effectieve hulp uit de weg ruimen?

Voor het eerst is in Nederland diepgaand onderzoek gedaan naar de achtergrond van invloedrijke factoren op zelfdoding onder jongeren. Wat hebben we hiervan geleerd? Welke kenmerkende patronen zijn er vast te stellen bij o.a. adolescentieproblematiek, seksuele identiteit en de invloed van sociale media games en series. Welke signalen en gebeurtenissen zijn er in de laatste periode voor het overlijden?

Jongeren met suïcidale gedachten moeten herkend en gehoord worden. Dat kan als school en jeugdzorg beter samenwerken,
tijdig signalen herkennen die op suïcidaliteit wijzen, en beter luisteren naar ouders. Dat klinkt eenvoudig, maar hoe doe je dat als hulpverleners goed? Welke rol heb je? Hoe signaleer je problemen? Waar stopt jouw verantwoordelijkheid? Een dag over deze urgente en lastige problematiek.

Datum dinsdag 6 oktober 2020
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Aangevraagd bij NIP/NVO (tevens geldig voor SKJ), Registerplein, LVPOH en Kwaliteitsregister V&V; bij gebleken belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Doelgroep

(Kinder- en jeugd)psychologen, SPV, medewerkers jeugdzorg, (school)maatschappelijk werkers, jeugdartsen (12-18 jaar), POH's-GGZ, medewerkers zorgteams van scholen, sociale wijkteams en andere belangstellenden

Suïcidepreventie bij jongeren

dinsdag 6 oktober 2020, Ede