Zorg en Welzijn - Symposium

Terug naar selectie

Expertisedag voor Maatschappelijk werk 2021

donderdag 30 september 2021, Ede

Deze dag vindt plaats op locatie

Wij stellen uw mening op prijs, u kunt de evaluatie invullen via deze link: https://www.survio.com/survey/d/B2A4Q8H8T8S1H4E7H

 

Maatschappelijk werkers worden dagelijks met zeer uiteenlopende vragen en situaties geconfronteerd. Zij staan hierin dicht bij hun cliënten, wat het afgelopen jaar misschien wel meer impact had dan ooit. Daarom in 2021 opnieuw een expertisedag waar bevlogen sprekers hun kennis delen en vertalen naar uw werkveld. Onderwerpen en sprekers zijn mede gekozen aan de hand van uw wensen en ervaringen in deze bijzondere periode. 

Daarom beginnen we de dag met het schetsen van het actuele kader voor Covid-19 nazorg, van waaruit ook de maatschappelijk werker begeleiding of behandeling kan bieden. Eenzaamheid is een belangrijke factor in de Covid-tijd, maar het treft jongeren breder en zal een aandachtspunt blijven. Wanneer is je alleen voelen niet meer gezond? Hoe signaleer je dit? Wat kan een jongere met uw hulp doen om eenzaamheid te verminderen? Moeilijke periodes zoals deze geven soms ook kansen en prikkels tot verandering. Hoe kun je vasthouden aan je voornemens en komen tot duurzame verandering? 

De middag begint met een workshop over stressreductie: in plaats van het probleem op te willen lossen, leer je de cliënt eerst de stress beter te hanteren door zich lichamelijk goed te ontspannen. Hierdoor kan de cliënt beter omgaan met zijn problemen en komt hij echt tot rust. Vervolgens hoort u over de achtergronden, theorie en praktijkervaringen van het gebruik van de VR-bril bij angsten, agressie en spanningen. Tot slot wordt ingezoomd op het interculturele contact met cliënten. We blikken terug op de Covid-periode en de impact op verschillende groepen, met aandacht voor o.a. het vele familiebezoek en hiërarchische machtsverhoudingen.

Kortom, een dag vol kennis, heldere inzichten en stof tot nadenken!

Datum donderdag 30 september 2021
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door SKJ (5 pnt) en Registerplein (5,5 pnt); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239

Doelgroep

Maatschappelijk werkenden, jeugdzorgwerkers, sociaal agogen, sociaal werkers en andere belangstellenden

Deze dag vindt plaats op locatie

Expertisedag voor Maatschappelijk werk 2021

donderdag 30 september 2021, Ede