Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar selectie

Mensen met psychotische stoornissen

donderdag 4 november 2021, Zeist

Kleinschalige bijeenkomst

Scheiding der geesten

Waarom lukt het mensen met psychose of schizofrenie vaak niet goed een plaats te krijgen tussen anderen? Soms hebben ze het gevoel dat ze niet zichzelf zijn, dat zij niet de eigenaar van hun waarnemingen zijn en niet de auteur van hun handelingen. Mensen met schizofrenie kunnen het gevoel hebben dat hun centrale zelf wordt ondergraven of langzamerhand verdwijnt, en als reactie gaan ze overal op letten, alles wordt bijzonder en ongewoon. Ze verliezen de greep op de wereld en zichzelf, en daarmee verliezen ze ook het gewone contact met de mensen om hen heen en worden vaak achterdochtig. En wij begrijpen ze niet en kunnen ze niet plaatsen. 

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft ooit in zijn of haar leven psychotische verschijnselen. Van hen hebben ongeveer 100.000 mensen schizofrenie. De consequenties van deze aandoeningen kunnen fors zijn: de zorgkosten zijn meer dan 750 miljoen op jaarbasis, maatschappelijke kosten een veelvoud hiervan, en de narigheid die de aandoening bij patiënten en hun familieleden teweegbrengt, is vaak enorm.

In uw werk krijgt ook u regelmatig te maken met mensen die onder invloed van hun psychotische verschijnselen in de problemen zijn gekomen. Wat moet u weten, begrijpen en kunnen om uw contact met hen zo effectief mogelijk te maken? Na deze cursus bent u op de hoogte van verschijnselen, epidemiologie, neurobiologie, variatie in beloop en behandeling van psychotische stoornissen. Ook kunt u:

  • deze kennis toepassen in uw dagelijkse werk
  • de diagnose en het oordeel van de psychiater interpreteren en wegen
  • de persoon met een psychotisch ziektebeeld beter tegemoet treden

Deze middag biedt u inzicht, praktische informatie, duidelijke voorbeelden en veel ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. 

De masterclass begint om 12.45 uur (registratie vanaf 12.15 uur) en wordt rond 17.00 uur afgesloten. Voor zover de coronamaatregelen het toestaan, vindt deze cursus plaats op locatie met beperkte groepsgrootte.

Docent
Prof.dr. Lieuwe de Haan, hoogleraar Psychotische Stoornissen, Amsterdam UMC, locatie AMC

Datum donderdag 4 november 2021
Locatie Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Aangevraagd bij MfN. Geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (4 PO punten)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Advocaten, mediators, rechters en hun juridische ondersteuning en andere belangstellenden

Kleinschalige bijeenkomst

Mensen met psychotische stoornissen

donderdag 4 november 2021, Zeist