Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Psychiatrie en Dementie

donderdag 9 december 2021, Apeldoorn

Hoe ingewikkeld kan het zijn?

De bevolking vergrijst en het aantal mensen met dementie neemt gestaag toe. Mensen wonen langer thuis en de doelgroep binnen het verpleeghuis wordt complexer. In ongeveer 80% van de gevallen is er gedurende het dementieproces sprake van ‘gedrag’ dat tot problemen leidt in de zorgsetting. Dit resulteert in lijden van de patiënt, overbelasting van de zorg en mantelzorgers en brengt ook nog hoge zorgkosten met zich mee. Dit gedrag vraagt van het zorgteam een gerichte aanpak.

Psychiatrische aandoeningen liggen regelmatig ten grondslag aan dit gedrag. Deze kunnen makkelijk worden gemist omdat o.a. de symptomen zich anders presenteren. Het ontbreken van een goede anamnese kan bijvoorbeeld bijdragen aan het niet stellen van de diagnose posttraumatische stressstoornis. Daarnaast vraagt behandeling van psychiatrische stoornissen in deze groep aanpassingen. De inzet van mediatieve therapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen is daar een voorbeeld van. Daarom is psychiatrische zorg onmisbaar in de zorgketen voor mensen met dementie. Deze zorg vormgeven vraagt visie en samenwerking.

Vanuit verschillende invalshoeken zullen we tijdens dit symposium aandacht besteden aan dit thema. De sprekers hebben ieder hun eigen expertise op het gebied van dementie en psychiatrie. Wij hopen u te inspireren tot een betere herkenning van specifieke psychiatrische aandoeningen en het hierop afstemmen van uw zorg.

Datum donderdag 9 december 2021
Locatie Auditorium Apenheul
Plaats Apeldoorn

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (Verenso), NVvP, NVKG, FGzPt en VSR (6 pnt); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, verpleegkundig specialisten, (ouderen)psychiaters, psychologen, POH-GGZ, huisartsen, casemanagers dementie en voor iedereen die te maken heeft met dementerende ouderen

Psychiatrie en Dementie

donderdag 9 december 2021, Apeldoorn