Online Nascholing - On demand webinar

Terug naar selectie

On demand webinar: Cardiovasculaire veiligheid van diabetesmedicatie: Glucoseregulatie en CVRM in een?

Aanmelden en deelnemen
Klik op deze link om u aan te melden en de nascholing te volgen

Sprekers
Jaap van Soest, kaderhuisarts HVZ, Nijverdal
Dr. Jeroen Nijhuis, internist-endocrinoloog, ProxiCure, werkzaam als specialist eerste lijn
Dr. Fabrice Martens, cardioloog, Deventer Ziekenhuis

Deze drie experts gaan debatteren over de cardiovasculaire veiligheidsstudies naar insuline, DPP-4, GLP-1 en SGLT-2 en geven live antwoord op vragen van kijkers.

  • Is er sprake van een klasse-effect bij GLP-1 en SGLT-2?
  • Wat weten we nu over het effect van diabetestherapie op cardiovasculaire (CV-)uitkomsten?
  • In hoeverre zijn de studieresultaten vertaalbaar naar patiënten in de eerste lijn?
  • Wat betekenen de uitkomsten voor uw patiënten met diabetes type 2 en een verhoogd CV-risico of CV-aandoeningen?

Het webinar werd live uitgezonden op 19 februari 2018 en is nu kosteloos on demand te volgen.

Deze nascholing wordt mogelijk gemaakt door Novo Nordisk B.V.

Accreditatie

Toegekend door ABC1, NVvPO en het Kwaliteitsregister V&V (1 punt)

Doelgroep

Huisartsen, praktijkondersteuners/ -verpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen

On demand webinar: Cardiovasculaire veiligheid van diabetesmedicatie: Glucoseregulatie en CVRM in een?