Online Nascholing - Live webinar

Terug naar selectie

Drieluik webinars: Nazorg voor psychotrauma- en rouw problematiek in de COVID19 crisis

3 en 10 juni 2020

De NtVP presenteert een geaccrediteerd drieluik aan webinars. Wat is passende nazorg voor psychotrauma- en rouwproblematiek in de COVID19-crisis? In de webinars verdiepen we ons in de verschillende fasen binnen de crisis, het beloop van klachten en de zorgbehoeften van IC-corona-patiënten, hun naasten en de zorgprofessionals. 

27 mei - binnenkort on-demand beschikbaar
Medische psychologie: nazorg voor IC-patiënten, hun naasten en de zorgprofessionals van COVID19-afdelingen

Een webinar met de lessons learned in de psychotraumazorg van de afgelopen maanden binnen de Medische psychologie. Deelnemers krijgen handvatten voor de omgang met acute klachten en de behandeling van blijvende psychotrauma problematiek. Er is specifieke aandacht voor de cognitieve en fysieke comorbiditeit bij het Post intensive care syndroom (PICS) en wat dit betekent voor een (trauma)behandeling. 

Sprekers
• Dr. Jacqueline Hochstenbach, klinisch neuropsycholoog, Reinier van Arkel
• Jantine Visser, klinisch psycholoog en trauma-psycholoog afdeling medische psychologie, Groene Hart Ziekenhuis
• Noor Assmann, klinisch psycholoog en inhoudelijk manager afdeling medische psychologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis

3 juni 20:00 uur
Rouw ten tijde van de COVID19 crisis

Een webinar over persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) en de omstandigheden die in de COVID19-crisis tot een verhoogd risico op rouwproblemen leiden. Wat kan helpend zijn om het natuurlijke rouwproces te ondersteunen en wat te doen als mensen hierin vastlopen? Centraal staat het trapsgewijze zorgmodel dat handvatten biedt aan clinici voor wanneer en welke hulp het meest geschikt is voor mensen die een dierbare zijn verloren door traumatische omstandigheden en/of in tijden van COVID19.

Sprekers
• Prof. dr. Paul Boelen, hoogleraar Klinische psychologie, Universiteit Utrecht en ARQ Psychotrauma Centrum
• Dr. Lonneke Lenferink, postdoctoraal onderzoeker Klinische psychologie, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen

10 juni 20:00 uur
Morele stress en moreel trauma bij zorgpersoneel in de COVID19 crisis

In dit webinar wordt aandacht besteed aan de morele dilemma’s waarmee hulpverleners tijdens de COVID19-crisis geconfronteerd kunnen worden. Deelnemers krijgen scholing over de risicofactoren en psychosociale problemen behorend bij moreel trauma (moral injury) en de mogelijkheden voor preventie en behandeling. 

Sprekers
• Dr. Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog en wetenschapper, ARQ Centrum’45
• Dr. Tine Molendijk, antropoloog, wetenschapper en universitair docent, gepromoveerd op morele verwonding, Nederlandse Defensie Academie

Duur per webinar: 1 uur 
De sessies worden opgenomen en komen later beschikbaar via onze site

 

Datum 3 en 10 juni 2020

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij NtVP, FGzPt, NIP, en VGCt; voor ieder webinar 1 punt. (accreditatie is alleen mogelijk voor de live webinars, niet voor opgenomen versies)

Inschrijfgeld

  NtVP-leden niet-leden
1. alleen 3 juni € 15 € 20
2. alleen 10 juni € 15 € 20

Doelgroep

Klinisch, neuro- en GZ-psychologen, psychotherapeuten, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten; andere belangstellenden zijn ook van harte welkom!

Drieluik webinars: Nazorg voor psychotrauma- en rouw problematiek in de COVID19 crisis

3 en 10 juni 2020