Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar selectie

Grootstedelijke Perinatale Gezondheid anno 2019

donderdag 19 september 2019, Rotterdam

Verdieping in en verbetering van de bestaande praktijk

In september 2018 presenteerde Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport het landelijke actieprogramma 'Kansrijke Start'. In de praktijk blijkt dat nog steeds 14 procent van de Nederlandse kinderen een valse start kent door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht". 

Oorzaken kunnen zijn stress gerelateerd aan armoede, roken, slechte voeding of mishandeling. Het gevolg is dat zij problemen kunnen krijgen met hun ontwikkeling of last krijgen van suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Een samenhangende aanpak die goede zorg combineert met aandacht voor achterliggende problematiek is nodig. De minister riep gemeenten op om coalities te vormen met huisartsen, verloskundigen, wijkteams, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, de jeugdgezondheidszorg en zorgverzekeraars om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Het tweejaarlijkse congres ’Grootstedelijke perinatale gezondheid’ geeft inzicht in bestaande praktijken en biedt handvatten om de omstandigheden verder te verbeteren. Onderwerpen die in deze editie onder meer aan bod komen, zijn het doorbreken van de levenssituatie die van generatie op generatie wordt doorgegeven en de specifieke problematiek bij vluchtelingen en statushouders. Het congres geeft ook inzicht in hoe op verschillende plekken in Nederland vorm wordt gegeven aan integrale perinatale gezondheidszorg en hoe je als hulpverlener deze moeders kunt helpen de kracht die ze hebben op een positieve manier in te zetten.

Ben je gedreven in het verder willen verbeteren van de zorg aan kwetsbare jonge moeders en hun kinderen rond zwangerschap en geboorte? Praat dan mee!

Achtergrondinformatie
Voor meer informatie over het onderwerp en/of sprekers klik op een van onderstaande links:
Interview prof.dr. Eric Steegers: "We beginnen nu te laat."
Artikel Peer van der Helm
Veilige start Zeeland

Datum donderdag 19 september 2019
Locatie De Doelen
Plaats Rotterdam

Accreditatie

Toegekend door NVOG (6 pnt), KNOV, NVK, ABSG, Kwaliteitsregister V&V en SKJ (5 pnt); aangevraagd bij Kenniscentrum Kraamzorg, Registerplein en VVAK. Bij voldoende belangstelling uit andere disciplines wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Arts € 209,-
Verpleegkundige / verzorgende € 189,-
Anders € 209,-

Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd.

Doelgroep

Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kraamverzorgenden, cliëntvertegenwoordigers, (medisch) maatschappelijk werkers, bestuurders en managers van organisaties in de kraamzorg, de JGZ en uit geboortezorgorganisaties, beleidsmedewerkers van GGD en gemeenten

Grootstedelijke Perinatale Gezondheid anno 2019

donderdag 19 september 2019, Rotterdam