Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar selectie

Pijnbestrijding bij de bevalling

dinsdag 3 december 2019, Ede

Hoe krijgen we alle handen op dezelfde buik?

De nieuwe richtlijn Peripartum Pijnbestrijding is klaar. Nieuw in deze richtlijn is dat comfortverhogende middelen (voorheen niet-medicamenteuze pijnbestrijding) ook zijn meegenomen in de uitgangsvragen. 

Wilt u twitteren over deze bijeenkomst gebruik dan #pijnbestrijdingbijbevalling

Bij de totstandkoming van deze nieuwe richtlijn is ook de stem van de patiënt gehoord. Mede dankzij het zorgbrede beleid van Shared-decision-making. Bij geen enkele populatie in de zorg staat het shared-decision-making zo hoog aangeschreven als bij de zwangeren. Juist daarom is het van groot belang dat zij worden voorgelicht over de mogelijkheden en onmogelijkheden van pijnbestrijding. En wel op tijd en in alle rust zodat tijdens de rollercoaster van de daadwerkelijke bevalling, zij goed geïnformeerd kan meebeslissen over eventuele behandelingen

Vandaag de dag begint 85% van alle zwangeren de zwangerschap in de eerste lijn en zal maar 30% daadwerkelijk in de eerste lijn blijven. Door al in de eerste lijn duidelijke voorlichting te geven die zorgbreed wordt gedragen, kunnen veel misverstanden, en daardoor teleurstellingen, worden voorkomen.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan we samen bepalen hoe de kennis over pijnbestrijding bij de bevalling tijdig en op de juiste manier over te brengen aan de zwangeren. Deze dag mag u daarom niet missen!

Datum dinsdag 3 december 2019
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVOG, KNOV, VSR en Kwaliteitsregister V&V (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Arts, verloskundige en overige € 209
Verpleegkundige / verzorgende € 189

Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd.

Doelgroep

(Klinisch) verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen O&G en verpleegkundig specialisten

Pijnbestrijding bij de bevalling

dinsdag 3 december 2019, Ede