Zorg en Welzijn - Symposium

Terug naar selectie

Suïcidepreventie bij jongeren

dinsdag 6 oktober 2020, Ede

Praat erover!

Elke week overlijdt een jongere door zelfdoding. Het gaat vaak om jongeren met complexe problemen die verstrikt raken in de zorg en daardoor niet de juiste hulp krijgen. Ze worden geweigerd juist omdat hun problemen zo ingewikkeld zijn; ze belanden op een wachtlijst waardoor hulp te laat komt; of ze verliezen hun eigen behandelaar omdat ze 18 jaar worden, waardoor geen sprake meer is van continuïteit in hun behandeling.

Jongeren met suïcidale gedachten moeten herkend en gehoord worden. Dat kan als school en jeugdzorg beter samenwerken, tijdig signalen herkennen die op suïcidaliteit wijzen, en beter luisteren naar ouders. Dat klinkt eenvoudig, maar hoe doe je dat als hulpverleners goed?

Met medewerking van o.a. Arne Popma, hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie Amsterdam UMC en Saskia Mérelle, senior onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie. 

Het programma is in ontwikkeling, meer informatie volgt binnenkort. Inschrijven is al mogelijk.

Datum dinsdag 6 oktober 2020
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij NIP/NVO, Registerplein, LVPOH en Kwaliteitsregister V&V; bij gebleken belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 239

Doelgroep

(Kinder- en jeugd)psychologen, SPV, medewerkers jeugdzorg, (school)maatschappelijk werkers, jeugdartsen (12-18 jaar), POH's-GGZ, medewerkers zorgteams van scholen, sociale wijkteams en andere belangstellenden

Suïcidepreventie bij jongeren

dinsdag 6 oktober 2020, Ede