Zorg en Welzijn - Cursus

Terug naar selectie

Leven met pijn

donderdag 10 februari 2022, Lunteren

Patiënten met chronische pijn beter begrijpen en begeleiden

Patiënten met chronische pijn worden vaak gezien als ‘lastig’. Hoe komt dat toch? Is het omdat chronische pijn zo moeilijk te behandelen is omdat we er maar zo weinig van begrijpen? Of omdat patiënten vaak gefrustreerd raken aangezien ze overal te horen krijgen dat ze er maar ‘mee moeten leren leven’?

Het besef hoe moeilijk het is om hiermee om te gaan komt pas als je zelf continu met pijn moet dealen; daardoor niet meer te kunnen slapen, werken of leuke dingen te kunnen doen. Je verlangt alleen maar naar het moment dat de pijn er niet meer is. Hierdoor kun je angstig en depressief worden, sociaal geïsoleerd raken, afhankelijk van en belastend voor anderen, maatschappelijk uitvallen en in financiële problemen terecht komen. De zin van het leven wordt onduidelijk, waardoor het soms niet meer de moeite waard lijkt.

Om in uw dagelijks werk mensen met chronische pijn optimaal te begeleiden, is het van groot belang uw kennis over pijn en haar invloed op uw patiënten te actualiseren. Tijdens deze nascholing hoort u er alles over. Met bijdragen van:

Monique Steegers - update medische informatie over chronische pijn
Thom van den Heuvel - de relatie tussen persoonlijkheid en pijnbeleving
Ferdinand Bijzet - het systeem rond de pijnpatiënt
Arine Vlieger - tips & tricks voor dagelijks omgaan met en praten over pijn

Datum donderdag 10 februari 2022
Locatie De Werelt
Plaats Lunteren

Accreditatie

Toegekend door Registerplein (4 pnt); aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V; bij voldoende belangstelling uit een discipline wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Fysiotherapeuten kunnen door een andere vereniging toegekende punten indienen bij het KRF in het Vrije deel, met aangeven van door de nascholing ontwikkelde competenties uit het Beroepsprofiel.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 299
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 329

Doelgroep

Voor wie werkt met patiënten met chronische pijn, zoals: maatschappelijk werkers, (pijn)verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, POHs; ook interessant voor psychologen, huisartsen, revalidatieartsen, oefentherapeuten e.a.

Leven met pijn

donderdag 10 februari 2022, Lunteren