Huisartsgeneeskunde - Cursus

Terug naar selectie

Brandwondenonderwijs - huisartsen, SEH-artsen en ambulancemedewerkers

woensdag 23 maart 2022, Groningen

De huisartsen in Nederland zien per jaar ongeveer 50.000 tot 60.000 patiënten met brandwonden. Een klein percentage moet worden verwezen naar een Brandwondencentrum (ong. 3000-4000 patiënten)

Dat betekent dat de huisarts het grootste aandeel heeft in de behandeling van brandwonden. Naast verwijzingen door huisartsen worden ook door SEH-afdelingen, poliklinieken van ziekenhuizen en ambulancediensten patiënten verwezen naar het Brandwondencentrum.

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan de orde:

  • Welke brandwonden genezen vanzelf met een goede behandeling en kan ik als hulpverlener zelf behandelen? Wat zijn de kenmerken van deze brandwonden?
  • Hoe kan ik een brandwond goed behandelen opdat kolonisatie en verdieping van de brandwond kan worden voorkomen?
  • Hoe herken ik als hulpverlener of er sprake is van mishandeling of verwaarlozing bij kinderen en ouderen met brandwonden?
  • Welke patiënten met brandwonden dien je te verwijzen?

De nascholing staat onder leiding van Brandwondenartsen, verpleegkundig specialisten en brandwondenverpleegkundigen uit het Brandwondencentrum Groningen. Het programma begint om 17.00 uur (ontvangst vanaf 16.30 uur) en eindigt circa 21.30 uur. Tussen 18.15 en 18.55 uur is er gelegenheid gebruik te maken van het broodjesbuffet. Voor zover de corona-maatregelen het toestaan, vindt deze cursus plaats op locatie met beperkte groepsgrootte (max. 30 deelnemers).

Als de dan geldende coronamaatregelen er aanleiding toe geven, wordt de vorm van deze scholing aangepast.

Datum woensdag 23 maart 2022
Locatie Martini Ziekenhuis
Plaats Groningen

Accreditatie

Aangevraagd bij ABC1 (CvAH) en NVSHA

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 95

Inclusief broodjesbuffet en Zorgwijzer Brandwondencentrum

Doelgroep

Huisartsen, SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, ambulancechauffeurs

Brandwondenonderwijs - huisartsen, SEH-artsen en ambulancemedewerkers

woensdag 23 maart 2022, Groningen