Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

Weg van de jeugdcriminaliteit - signalering en aanpak van risicojeugd

donderdag 7 maart 2024, Ede

Ontsporen of ontplooien?

Na een jarenlange daling van de jeugdcriminaliteit zien we recent dat deze trend stagneert. Bovendien zien politie en hupverleners dat jongeren vaker en op jongere leeftijd celstraf krijgen en dat de delicten waarvoor ze vastzitten ernstiger worden. Om dit tij te keren is allereerst belangrijk risicojongeren die nog geen strafbare feiten hebben gepleegd maar wel een verhoogd risico lopen, zo vroeg mogelijk te herkennen. Vaak hebben zij al langer diverse problemen en regelmatig ook contact met justitie. Vervolgens is een integrale aanpak cruciaal, waarbij disciplines en organisaties domeinoverstijgend (zoals JGZ, GGZ, school) samenwerken. Hierbij is belangrijk de jongere centraal te stellen, de omgeving erbij te betrekken en oog te hebben voor mogelijke andere problemen in het gezin.

Tijdens dit symposium belichten sprekers vanuit verschillende expertises het thema risicojeugd. In de ochtend bespreken we eerst de rol die neurobiologie, intergenerationele overdracht en jeugdtrauma kunnen spelen bij de ontwikkeling van delinquent gedrag. Vervolgens hoort u hoe een sociaal werker risicojongeren aanmoedigt om een nieuwe weg in te slaan, geïnspireerd door zijn eigen verleden als delinquent. Hij deelt wat hem heeft geholpen en hoe hij deze ervaring gebruikt om jongeren te ondersteunen. Ook is er ruim tijd voor uw vragen.

In de middag zetten we de vertaalslag van theorie naar praktische toepassing voort. Sprekers van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AJWR) vertellen hoe de meest recente, wetenschappelijk onderbouwde methoden kunnen worden vertaald naar hulpverlening van jongeren en hun gezinnen. Ook besteden we aandacht aan de systemische benadering en krijgt u voorbeelden hoe deze er in de praktijk uitziet. De dag wordt afgesloten met een pleidooi voor het dichten van de kloof tussen jongerenwerk en gespecialiseerde jeugdzorg.

U gaat naar huis met een schat aan kennis en tools die u kunt toepassen in uw werk met en voor risicojeugd.

Datum donderdag 7 maart 2024
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door SKJ (5 pnt); aangevraagd bij ABSG, Kwaliteitsregister V&V. Bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 259

Bij gelijktijdige inschrijving voor Kwetsbare jongens (op 6 feb): € 229

Doelgroep

Jeugdartsen en -verpleegkundigen, jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers, jeugdreclassering; ook interessant voor (K&J)psychologen, orthopedagogen, kinder&jeugd-, gezins- en gedragstherapeuten, kinderartsen, POH-GGZ en -jeugd, en maatschappelijk werkers; andere belangstellenden van harte welkom

Weg van de jeugdcriminaliteit - signalering en aanpak van risicojeugd

donderdag 7 maart 2024, Ede