Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

Jongeren en depressie

14 maart 2019, Ede

Hoe eerder je ingrijpt, hoe beter

Een dip hebben en somber zijn. Het hoort bij het leven, ook tijdens de kinder- en puberleeftijd. Maar een depressie is andere koek. Geschat wordt dat ruim 12% van de jongeren tussen de 13 en 17 jaar te maken krijgt met een depressieve stoornis. Daarnaast zijn er nog veel meer jongeren met verhoogde depressieve symptomen. Een depressie is een complexe aandoening die vaak niet vanzelf overgaat en ingrijpt op allerlei aspecten van het leven die voor jonge mensen heel belangrijk zijn. Als de depressie niet wordt herkend en dus niet wordt behandeld, kunnen ze er dan ook heel lang last van houden. En al wordt de aandoening de laatste tijd langzaam maar zeker uit de taboesfeer gehaald, er is nog veel te winnen. Want vooral voor jongeren is depressiviteit niet iets waar je graag voor uitkomt. Jongeren die ‘wegglijden’ in een depressie (en hun ouders) verdienen daarom professionele hulp en aandacht om zo erger te voorkomen.

Weet je het verschil tussen een dip en een beginnende depressie bij jongeren? Herken je de tekenen van een beginnende, matige of ernstige depressie en weet je wat je dan moet doen? Vaak wordt een depressie niet herkend omdat jongeren doorgaans niet het typische gedrag van depressieve volwassenen laten zien. Het is belangrijk dat iedereen die werkt met jongeren op tijd signalen van depressiviteit kan opvangen. Ook gaan we tijdens dit symposium in op beschermende en risicofactoren. Door op jonge leeftijd in te grijpen kunnen de risico’s beperkt worden. Actief screenen is hiervoor een goede methode, voor de uitvoering is het belangrijk dat alle betrokken ketenpartners hierin samenwerken. En we bespreken wat je kunt doen bij een vermoeden. Hoe praat je hierover met jongeren en welke vragen kun je stellen om meer duidelijkheid te krijgen over hun gemoedstoestand?

Datum 14 maart 2019
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij ABSG, NVK, NIP/NVO,
Kwaliteitsregister V&V, SKJ en Registerplein

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 199,-
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 229,-

Bij 4 of meer tegelijk inschrijvende en betalende deelnemers van dezelfde organisatie geldt een korting van € 20,- per deelnemer.

Doelgroep

Jeugdverpleegkundigen, kinder- en jeugdartsen, jeugd- en jongerenwerkers, docenten, maatschappelijk werkers,
orthopedagogen, kindertherapeuten, verzuimambtenaren, GGZ-medewerkers, kinderpsychologen.
Ook andere belangstellenden die met kinderen en jongeren werken zijn van harte welkom

Jongeren en depressie

Ede, 14-03-2019