Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

Expertisedag voor de Jeugdverpleegkundige

vrijdag 3 april 2020, Amersfoort

Na eveneens een enthousiast ontvangen tweede editie van de Expertisedag voor de Jeugdverpleegkundige zijn we volop bezig het programma voor 2020 vorm te geven. We hebben een aantal ideeën maar willen de inhoud mede door jouw inbreng laten bepalen. Kies mee en maak kans op een vrijkaart!

Welke van de hieronder genoemde thema’s spreken je het meest aan (top 3)?
1. Gevolgen van de AVG Is er echt zoveel veranderd? Of juist heel weinig? Hoe nu om te gaan met het uitwisselen van (medische) gegevens? Wie geeft wanneer toestemming voor wat?
2. Leefstijl van pubers; hoe herken je de signalen en wat moet je doen? Een dip hebben en somber zijn. Het hoort bij het leven, ook op de kinder- en puberleeftijd. Maar een depressie is andere koek. Jongeren die ‘wegglijden’ in een depressie (en hun ouders) verdienen goede professionele hulp en aandacht - om zo erger te voorkomen. Weet jij het verschil tussen een dip en een beginnende depressie? Herken je de tekenen van een beginnende, matige of ernstige depressie?
3. Overgewicht en lifestyle-interventies
4. Lachgas, de medische gevolgen Het gebruik van lachgas verloopt meestal zonder problemen, waardoor velen denken dat lachgas veilig is. Er zijn echter wel degelijk risico's, bijv. op neurologische schade bij extreem en langdurig gebruik. Ook is het verslavingsrisico nog onduidelijk.
5. Lachgas bij medische behandelingen Lachgas kan gebruikt worden bij handelingen die het gemiddelde kind goed doorstaat. Maar sommige kinderen hebben dermate problemen bij zaken als mondzorg of vaccinaties/prikken dat lachgas de enige mogelijkheid is. Hoe gaat dat dan?
6. Blauwe plekken en rode vlekken, misschien kindermishandeling? Welke huidverkleuringen roepen twijfel op? Ook jij komt wel eens huidverkleuringen tegen die je een ‘niet-pluisgevoel’ geven. Zijn het de restverschijnselen van een valpartij, is het een huidaandoening of gaat het om sporen van kindermishandeling?
7. Syndromen en aangeboren afwijkingen; hou je oren en ogen open Wanneer moet je denken aan een genetische diagnose bij een ontwikkelingsachterstand? Een duidelijke diagnose is van belang voor een zorgvuldige verwijzing naar de kinderarts zodat optimale ondersteuning van kind en ouders, en goede medische begeleiding geboden kan worden zonder onnodig onderzoek.
8. Prematuren; de medische gevolgen Wat zijn de (medische) gevolgen van prematuriteit op de ontwikkeling van het kind? Na een vroeggeboorte raakt 1 op de 3 moeders en 20% van de vaders ernstig depressief, ouders vallen langdurig uit het arbeidsproces en het aantal scheidingen neemt toe. Hoe zit het precies?
9. Prematuren; een overview De gevolgen van prematuriteit kunnen zijn last van reflux, hypermobiliteit, spasticiteit, achterstand in motorische ontwikkeling, slaap-, eet-, en prikkelverwerkingsproblemen in de babytijd. Op latere leeftijd ook problemen met spraakontwikkeling, zindelijkheid en gedrag zoals hyperactiviteit en concentratiestoornis, vormen van autisme, adhd en een lager IQ.
10. Vaccinaties, de discussie rond het RVP Een eerlijk overzicht met getallen van mortaliteit en morbiditeit die voorkomen wordt, hoe te antwoorden op vragen over (bijv.) de (vermeende) schadelijkheid van hulpstoffen in het vaccin, wat zijn de ernstige bijwerkingen die wel toe te schrijven zijn aan vaccinaties en motivational interviewing om twijfelaars over de streep te trekken.
11. Cultuursensitief werken Een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond van ouders en kinderen kan leiden tot een moeizame communicatie, diagnostiek en behandeling. Soms tot voortijdige beëindiging van contact. Onbekendheid, onzekerheid en schroom spelen vaak een rol.
12. Rouw (kent vele vormen) Ieder kind/jongere maakt vroeg of laat een ingrijpende gebeurtenis mee (ernstige ziekte, overlijden van een dierbaar persoon,(echt)scheiding). Dit betekent niet dat verliesverwerking een eenvoudige opgave is, zeker niet omdat volwassenen in de omgeving van het kind zelf meestal ook in rouw zijn. Wat zijn concrete inzichten en handvatten om de kinderen/jongeren tot steun te zijn?
13. Millenials zijn de ouders van de nieuwe lichting kinderen. Hoe zitten zij als generatie in elkaar en hoe communiceren zij?
14. Ik mis ....

Ik denk graag mee ....
Je antwoord draagt bij aan een symposium dat voor jou op maat is gemaakt! We zien uit naar je reactie: klik hier

Ben je nu al enthousiast, inschrijven is al mogelijk!

Datum vrijdag 3 april 2020
Locatie De Eenhoorn
Plaats Amersfoort

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 199
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 229

Bij 4 of meer tegelijk inschrijvende deelnemers van dezelfde organisatie geldt een korting van € 20 per deelnemer

Doelgroep

Jeugdverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Expertisedag voor de Jeugdverpleegkundige

vrijdag 3 april 2020, Amersfoort