Jeugdgezondheidszorg - Live webinar

Terug naar selectie

AJN NVK Dag 2020 - online

donderdag 17 december 2020

De jeugdarts en kinderarts delen een gezamenlijke passie maar ook verantwoordelijkheid voor het kind en diens gezondheid. Vanuit hun eigen kennis en kunde bekijken zij kinderen van 0-19 jaar. Zij vinden elkaar steeds beter in de zorg voor het individuele kind. Ook tijdens deze bijzondere editie van de AJN NVK Dag. Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten dat een online congres het meest veilige alternatief is. We willen ook in deze tijd de jeugdarts en kinderarts een podium bieden om het vak met elkaar te delen. Juist nu is het belangrijk om elkaar te inspireren.

De keuze voor alleen een middagprogramma heeft te maken met onze gemiddelde digitale aandachtspanne. Om iedereen er optimaal bij te houden zal het merendeel van de sessies life, vanuit een studio, worden uitgezonden. Voor u vinden deze plaats op donderdag 17 december (zie ook het programma in de rechterkolom), maar u bent ook van harte welkom het programma van woensdagmiddag 16 december bij te wonen. Accreditatie wordt voor beide dagen aangevraagd. Wij beleven ons eerste lustrum op een bijzondere manier! We rekenen op uw komst in onze virtuele congreszaal.

Inschrijven
U kunt inschrijven door te klikken op: klik hier Kies vervolgens op het inschrijfformulier 'Ik volg het programma 17-12'.

Datum donderdag 17 december 2020

Accreditatie

Woensdag 16 december: toegekend door ABSG, NVK, VSR (3 pnt), Kwaliteitsregister V&V (4 pnt)
Donderdag 17 december: toegekend door ABSG, NVK, VSR (3 pnt), Kwaliteitsregister V&V (4 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt:  

  NVK-leden* Gereduceerd** Niet-leden
1. Volledig programma € 300 € 198 € 398
2. Dagprogramma 16-12 € 150 € 99 € 198
3. Dagprogramma 17-12 € 150 € 99 € 198

*Inschrijfgeld eveneens voor arts M&G, jeugdarts en SEH-arts
**Inschrijfgelden voor NVK-seniorleden, NVK-juniorleden, AIOS/ANIOS, SLAMmers, studenten en verpleegkundigen

Doelgroep

Jeugdartsen, artsen M&G, kinderartsen, jeugd- & kinderverpleegkundigen en overige professionals in de zorg rond kind en jeugd. Tevens zijn zij die hiervoor in opleiding zijn en overige belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen van harte welkom

AJN NVK Dag 2020 - online

donderdag 17 december 2020