Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

DCD anno 2021

donderdag 30 september 2021, Ede

Dit symposium vindt, voor zover de maatregelen het toestaan, hybride plaats (deels op locatie, deels online)

Kinderen met DCD hebben problemen met het aanleren en uitvoeren van motorische activiteiten. Hierdoor ervaren zij in het dagelijkse leven veel moeite met bijv. fietsen, schrijven en sporten. DCD is een ontwikkelingsstoornis die niet verklaard kan worden door een neurologische aandoening of verstandelijke beperking. De prevalentie van DCD wordt geschat op 5 à 6 procent.

Ouders en leerkrachten merken de problemen bij kinderen met DCD vaak als eerste op. Kinderen met DCD hebben thuis moeite met eten met mes en vork, fietsen en aan- en uitkleden. Op school vallen zij op tijdens de gymles, het buiten spelen en het (leren) schrijven. Kinderen met DCD die niet de juiste ondersteuning krijgen zijn minder fysiek actief en hebben een verhoogd risico op overgewicht en psychosociale klachten. Vaak worden zij behandeld door een kinderfysio-, kinderoefen- of kinderergotherapeut.

Een vroege diagnose is van groot belang, maar de symptomen van DCD zijn niet altijd makkelijk te herkennen. Vaak wordt het beeld gemaskeerd door het samengaan met ADHD, ASS, TOS en leerproblemen als dyslexie en dyscalculie. Vroegtijdige diagnostiek en behandeling is echter van groot belang omdat zo problemen kunnen verminderen of zelfs worden voorkomen.

Het programma DCD anno 2021 sluit aan de Nederlandse richtlijn uit 2020 en is interessant voor professionals die kennis over DCD willen verwerven door presentaties van experts. De verschillende masterclasses en casuïstiekbesprekingen zorgen daarnaast voor extra diepgang, met veel praktische adviezen en handvatten waardoor het programma ook uitermate geschikt is voor (zorg)professionals in de JGZ maar ook uit de eerstelijns GGZ met basiskennis over DCD. 

Online én op locatie
Deze bijeenkomst vindt hybride plaats (deels op locatie, deels online). U kunt bij inschrijven uw voorkeur aangeven. De lunch- en parallelsessies zijn uitsluitend op locatie te volgen.
LET OP: de sessies Theorieën motorische ontwikkeling om 11.15 en Schrijfproblemen om 12.45 uur zijn vol, u kunt hier niet meer voor inschrijven

N.B. Wilt u alvorens deel te nemen aan het congres uw basiskennis over DCD opfrissen, volg dan het live webinar op 21 september over: wat is DCD, hoe herken je het en stel je de diagnose, en wat is de ontwikkeling op langere termijn.

Datum donderdag 30 september 2021
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVK, ABSG, ADAP, (5 pnt), KNGF (Kinder, Algemeen, Vrije deel), Keurmerk Fysiotherapie, Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register (6 pnt). Revalidatieartsen kunnen gebruik maken van de regeling '25% buiten eigen vakgebied'.
Bij voldoende belangstelling uit andere discipline wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Online deelnemen
Het inschrijfgeld bedraagt: € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 239

Indien u het webinar op 21 september heeft gevolgd ontvangt u € 10 korting op het inschrijfgeld (geef dit aan op het inschrijfformulier).

Doelgroep

Jeugdarts, kinderarts, (kinder)fysiotherapeut, jeugdverpleegkundige, verpleegkundig specialist, revalidatiearts, ergotherapeut, kinderoefentherapeut, osteopaat, orthopedagoog, psycholoog en logopedist

Dit symposium vindt, voor zover de maatregelen het toestaan, hybride plaats (deels op locatie, deels online)

DCD anno 2021

donderdag 30 september 2021, Ede